123
Nỗ lực thực hiện tốt vai trò chăm lo quyền lợi người lao động - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Hai, 23/10/2017, 14:05 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ PHẠM THỊ THU HÀ, CHỦ TỊCH LĐLĐ TP. MỸ THO NHIỆM KỲ 2017 - 2022:

Nỗ lực thực hiện tốt vai trò chăm lo quyền lợi người lao động

Đại hội Công đoàn thành phố Mỹ Tho lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tiến hành trong ngày 19 và 20 -10. Phóng viên Báo Ấp Bắc có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Thị Thu Hà, vừa được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Mỹ Tho nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên (PV): Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã thực hiện những nội dung quan trọng nào của đại hội, thưa đồng chí?

* Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Trong ngày làm việc thứ nhất, với tinh thần nghiêm túc, tích cực, dân chủ, đại hội đã thực hiện nhiều công việc quan trọng, nghe báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Ban Chấp hành (BCH) LĐLĐ TP. Mỹ Tho khóa X; thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới.

* PV: Đồng chí có thể giới thiệu cụ thể phương hướng, nhiệm vụ của BCH LĐLĐ TP. Mỹ Tho trong nhiệm kỳ mới?

* Đồng chí Phạm Thị Tu Hà: Mục tiêu tổng quát, LĐLĐ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn vì sự phát triển của thành phố, vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng truyền thông về tổ chức và hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhiệm vụ tổng quát, LĐLĐ thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng ký kết thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và lợi ích của đoàn viên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.  

Phát triển đoàn viên theo phương châm mang tính tự nguyện, đi đôi với nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên, sắp xếp lại hệ thống tổ chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của Công đoàn trong tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng. Thực hiện tốt công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đúng theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Công đoàn.

Đại hội đã thống nhất chủ đề hành động của LĐLĐ thành phố trong nhiệm kỳ mới là “Vì lợi ích đoàn viên, tiếp tục hướng về cơ sở, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn Văn minh đô thị, tiến đến xây dựng thành phố thông minh”.

* PV: Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ mới đặt ra là gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Phạm Thị Thu Hà: Đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu sẽ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới là: Phát triển ít nhất 2.000 đoàn viên, thành lập mới ít nhất 15 Công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn. Hằng năm, có từ 95% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước và 65% khu vực ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh, có ít nhất 20% nghiệp đoàn đạt vững mạnh; 100% cán bộ Công đoàn từ tổ phó Công đoàn trở lên qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn;

Hằng năm, bình quân mỗi Công đoàn cơ sở (có chi bộ Đảng) bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (nếu còn người ngoài Đảng); phấn đấu thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 70% Công đoàn cơ sở trở lên theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Có 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; thu kinh phí Công đoàn hằng năm đạt 100% dự toán do LĐLĐ tỉnh giao; xây dựng, sửa chữa ít nhất 15 căn “Mái ấm Công đoàn”; hằng năm, có ít nhất 75% Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở đạt loại Tốt trở lên. 

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, đại hội đã thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ để LĐLĐ đảm bảo thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thành phố.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

MAI HÀ (thực hiện)

.
.
.