Thứ Sáu, 24/11/2017, 15:28 (GMT+7)
.
CHI TRẢ TRỢ GIÚP BẢO TRỢ XÃ HỘI QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN:

Còn không ít khó khăn, bất cập

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 1389 của UBND tỉnh về chi trả trợ giúp xã hội (TGXH) đối với đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) qua hệ thống bưu điện, đến nay việc tổ chức tại các điểm chi trả đã từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm an toàn, chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, bất cập, khiến đối tượng được chi trả chưa hài lòng. Trao đổi với phóng viên (PV) về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hồ Thanh Sơn cho biết:

Thực hiện Quyết định 1389 ngày 19-5-2016 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án thực hiện quy trình chi trả các chính sách TGXH đối với đối tượng BTXH thông qua hệ thống bưu điện, ngành Bưu điện tiếp nhận thực hiện việc chi trả các chính sách TGXH từ tháng 7-2016. Đến nay, tỉnh đã hình thành mạng lưới cộng tác viên chi trả đều khắp, bố trí các điểm chi trả tại Bưu điện văn hóa xã, Bưu điện cấp huyện và tổ chức điểm chi trả tại trụ sở UBND cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng tiếp cận, không để người dân phải mất thời gian. Bưu điện thực hiện chi trả theo lịch cụ thể tại từng điểm chi trả, sau đó nếu đối tượng thụ hưởng chưa đến nhận, nhân viên chi trả của hệ thống bưu điện sẽ đến tận nơi ở của đối tượng để cấp phát và tìm hiểu nguyên nhân đối tượng chậm lãnh. Việc chuyển chi trả TGXH cho đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống bưu điện đã làm giảm áp lực công việc cho cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH cấp xã...

* PV: Theo phản ánh của nhiều cử tri huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông, thời gian qua, việc chi trả TCXH còn quá chậm, gây bức xúc, phiền hà người lãnh tiền. Nguyên nhân do đâu?

* Đồng chí Hồ Thanh Sơn: Bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn. Cụ thể: Đối tượng thụ hưởng chính sách TGXH phần lớn là những người cao tuổi, bệnh tật, nhà xa…, không muốn ủy quyền con cháu lãnh thay, đa số để 2 - 3 tháng nhận 1 lần, gây khó khăn cho việc thanh quyết toán. Mặt khác, nhân viên chi trả của bưu điện thường xuyên thay đổi, còn thiếu kinh nghiệm, chưa nắm vững chế độ, quy trình chi trả; một số nhân viên chi trả của bưu điện thực hiện thủ tục chi trả qua loa, thiếu kiểm tra, dẫn đến sai sót trong việc ký nhận. Có trường hợp, nhân viên chi trả của bưu điện không có mặt thường xuyên ở Bưu điện văn hóa xã trong thời gian cấp tiền, đến trễ về sớm, đối tượng phải đi lại nhiều lần (ở các huyện Tân Phú Đông, Gò Công Tây và Gò Công Đông). Danh sách chi trả hằng tháng còn rất nhiều đối tượng chưa nhận, phải chuyển sang tháng sau, thậm chí có trường hợp đối tượng không đến nhận từ 3 - 4 tháng nhưng nhân viên chi trả không rõ nguyên nhân (TX. Gò Công).

Khó khăn nữa là, bộ phận kế toán của ngành Bưu điện thiếu kiểm tra hồ sơ, chứng từ đối tượng trước khi thanh quyết toán với Phòng LĐ-TB&XH, thường giao khoán cho nhân viên chi trả, nên khi quyết toán kinh phí còn nhiều sai sót so với quy định của Luật Ngân sách, phải trả hồ sơ chứng từ về cho bưu điện kiểm tra, bổ sung nhiều lần…, dẫn đến việc thanh quyết toán thường chậm trễ, không đúng thời gian theo hợp đồng, gây khó khăn cho Phòng LĐ-TB&XH trong việc quyết toán với Kho bạc và cập nhật in danh sách, chuyển kinh phí tháng tiếp theo. UBND cấp xã và Bưu điện chưa có sự kết hợp chặt chẽ trong việc báo giảm khi đối tượng chết hay chuyển đi nơi khác, ảnh hưởng đến công tác quản lý và lập danh sách chi trả trợ cấp hằng tháng cho đối tượng. Có trường hợp đối tượng mất, khi gia đình làm hồ sơ mai táng phí mới phát hiện và đề nghị cắt giảm, trong khi đó bưu điện vẫn chi tiền và quyết toán, phải tiến hành thu hồi, gây rất nhiều khó khăn (các huyện Châu Thành và Gò Công Tây).

Ngoài ra, kinh phí chi trả TGXH hằng tháng cho đối tượng BTXH do ngân sách Nhà nước đảm bảo, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính cấp không đúng theo dự toán của tỉnh, chỉ khoảng 80%; Sở Tài chính cấp về cho các huyện 80% kinh phí để thực hiện. Do đó, vào cuối quý II, đầu quý IV cấp huyện không còn kinh phí để thực hiện, buộc phải đề nghị UBND cấp huyện cho tạm ứng từ nguồn khác, nên thời gian cấp cho đối tượng không đảm bảo đúng theo quy định... Chính vì những khó khăn, hạn chế trên dẫn đến việc chi trả TCXH cho đối tượng BTXH còn chậm, đúng như phản ánh của cử tri huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông.

* PV: Đồng chí cho biết tỉnh đang áp dụng những giải pháp gì để việc chi trả TGXH cho các đối tượng được thuận lợi trong thời gian tới?

* Đồng chí Hồ Thanh Sơn: Sở LĐ-TB&XH đã và đang phối hợp với Bưu điện tỉnh thường xuyên giám sát tình hình thực hiện ở cơ sở và yêu cầu các đơn vị có liên quan chấn chỉnh, tạo điều kiện cho công tác chi trả trợ cấp qua bưu điện được thuận lợi như:  Việc hợp đồng trách nhiệm chi trả được thực hiện ở tuyến huyện, do đó 2 ngành phải có kế hoạch định kỳ, thường xuyên họp rút kinh nghiệm và xác định trách nhiệm của mỗi bên để chấn chỉnh kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để kịp thời phát hiện các trường hợp đối tượng mất, chuyển nơi ở, từ đó đề xuất điều chỉnh tăng - giảm đối tượng. Tiếp tục trang bị, cải thiện chất lượng điểm chi trả, đảm bảo thời gian làm việc của nhân viên bưu điện trong thời gian chi trả gắn với xây dựng tác phong phục vụ ân cần, lịch sự.

Bố trí nơi ngồi chờ cho đối tượng tại các điểm chi trả, tăng thêm thời gian chi trả tại những nơi có số lượng đối tượng BTXH đông (từ 3 - 5 ngày), tuyệt đối không thu thêm tiền xăng, chi phí khác khi cấp phát tiền tại nơi ở của đối tượng. Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật các quy định mới cho nhân viên chi trả để có thể phối hợp giải quyết tốt các khiếu nại trong lĩnh vực dịch vụ chi trả và lĩnh vực BTXH của đối tượng, cũng như trong công tác giám sát việc chi trả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chi trả ở một số địa bàn cấp xã để chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện. Đối với kinh phí chi trả TCXH cho đối tượng BTXH cuối quý III, đầu quý IV cấp huyện không còn kinh phí để thực hiện, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị Sở Tài chính và đã được Sở Tài chính hướng dẫn cấp huyện khi thiếu kinh phí thì Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí về Sở Tài chính; đồng thời đề nghị UBND cấp huyện cho ứng kinh phí từ nguồn khác để thực hiện chi trợ cấp cho đối tượng đúng thời gian quy định...

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

.
.
.