Thứ Năm, 30/11/2017, 12:16 (GMT+7)
.

Giá nước sinh hoạt tăng, liệu chất lượng có tăng?

 

Từ ngày 1-12-2017, giá nước sinh hoạt ở đô thị sẽ được điều chỉnh. Xung quanh việc điều chỉnh giá nước lần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Công Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Ông Dũng cho biết: 

Từ năm 2014, UBND tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định 2087 ngày 27-8-2014 về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó có xây dựng lộ trình điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch hằng năm, từ tháng 10-2014 đến tháng 9-2017. Theo đó, mỗi năm điều chỉnh tăng 10% (khu vực đô thị), 7% (khu vực nông thôn) so với lần điều chỉnh trước.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2014 đến nay, để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, giá nước chưa được điều chỉnh lên lần nào theo như lộ trình của quyết định này. Trong khi các chi phí đầu vào như điện, nguyên nhiên liệu, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... đều tăng so với lần điều chỉnh giá nước gần nhất là năm 2014. Sau 3 năm chưa điều chỉnh giá như lộ trình, việc điều chỉnh lần này là cần thiết, nhằm bù đắp một phần chi phí đầu vào trong quá trình sản xuất.

* Phóng viên (PV): Xin ông cho biết cơ sở để tính giá nước mới lần này và lộ trình điều chỉnh trong thời gian sắp tới như thế nào?

* Ông Huỳnh Công Dũng: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, công ty đã khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên cơ sở từng bước tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý phát sinh thực tế trong năm 2017, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trình các sở, ngành xem xét, thẩm định. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định cho công ty điều chỉnh tăng giá bình quân 10% so với năm 2014 đối với khu vực đô thị (khu vực do Công ty Cấp nước đô thị trước khi sáp nhập quản lý và cung cấp). Riêng khu vực nông thôn không tăng giá nước trong lần điều chỉnh này.
Như vậy, việc điều chỉnh giá nước lần này thực hiện một phần theo lộ trình tăng giá đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt. Tỷ lệ điều chỉnh tăng bình quân 10% so với giá cũ được áp dụng từ năm 2014. Giá nước bình quân trong lần điều chỉnh này vẫn thấp hơn so với giá nước các tỉnh trong khu vực.

Về lộ trình điều chỉnh giá nước trong thời gian tới, hiện nay, công ty đang đẩy mạnh công tác quản lý vận hành sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng nước, chất lượng dịch vụ, chống thất thoát ở khu vực nông thôn.  Để đảm bảo thực hiện các điều kiện trên, công ty tiếp tục xây dựng phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý phát sinh thực tế trình UBND tỉnh trong thời điểm thích hợp.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thi công đường ống chuyển tải nước từ đường ống cấp nước của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm về huyện Tân Phú Đông.                Ảnh: MINH TRÍ
Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang thi công đường ống chuyển tải nước từ đường ống cấp nước của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm về huyện Tân Phú Đông. Ảnh: MINH TRÍ

*PV: Điều người dân quan tâm là liệu giá nước tăng, thì chất lượng nước cũng như dịch vụ có tốt hơn không, thưa ông?

* Ông Huỳnh Công Dũng: Giá nước điều chỉnh lần này chủ yếu do chi phí đầu vào tăng. Riêng chất lượng nước và chất lượng dịch vụ vẫn là mục tiêu hàng đầu được công ty thường xuyên quan tâm, hoàn thiện và bổ sung. Cụ thể, đến nay công ty đã giải quyết một cách căn bản, toàn diện về nguồn nước sạch cho người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do công ty quản lý, nhất là mùa khô mặn. Bây giờ không còn tình trạng nước mặn, cúp nước, cũng như áp lực nước được cải thiện rất nhiều; không còn cảnh thức đêm để canh nước nữa. Thời gian cấp nước liên tục theo tiêu chí phân loại đô thị, áp lực nước ổn định, các dịch vụ sửa chữa ống bể, cụm thủy lượng kế được đáp ứng kịp thời. Về chất lượng nước đảm bảo theo Quy chuẩn của Bộ Y tế .

* PV: Được biết, Công ty Cấp nước nông thôn Tiền Giang đã sáp nhập với Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang. Như thế, công ty có giải pháp nào để cải thiện chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đang có nhiều vấn đề như hiện nay không, thưa ông?

* Ông Huỳnh Công Dũng: Công ty TNHH MTV Cấp nước nông thôn Tiền Giang đã sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang theo Quyết định 1921 ngày 30-6-2016 của UBND tỉnh Tiền Giang. Ngay sau khi sáp nhập, chúng tôi đã tập trung nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng nước sinh hoạt nông thôn. Cụ thể như đầu tư mới các tuyến ống để tiếp nhận nguồn nước của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm cung cấp cho khu vực Mỹ Tho, Châu Thành, Chợ Gạo, TX. Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.

Xây dựng các tuyến ống đấu nối nguồn nước khu vực đô thị vào khu vực nông thôn, khoan thêm các giếng tầng sâu nơi không có nguồn nước mặt để bổ sung sản lượng, nâng cao chất lượng nước và chống thất thoát nước. Đổi mới, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị, hệ thống xử lý nước để nâng cao sản lượng và chất lượng đảm bảo theo Quy chuẩn của Bộ Y tế. Hiện nay, chất lượng nước ở các trạm cấp nước khu vực nông thôn mà công ty quản lý đều đã cải thiện, đạt theo Quy chuẩn của Bộ Y tế. 

* PV: Xin cảm ơn ông!

Đối tượng, mục đích sử dụng
 
Mức tiêu thụ Đơn giá (đồng/m3)
 
Sinh hoạt Từ 01 - 10 m3/hộ/tháng
Từ 11 - 20 m3/hộ/tháng
Từ 21 - 30 m3/hộ/tháng
Trên 30 m3/hộ/tháng
 
6.800
9.000
10.500
11.800
 

Cơ quan hành chính sự nghiệp,

bệnh viện, trường học
 

Theo thực tế sử dụng 10.000
Sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 10.500
Kinh doanh, dịch vụ Theo thực tế sử dụng 12.000

SƠN PHẠM (thực hiện)

.
.
.