Thứ Sáu, 18/05/2018, 15:21 (GMT+7)
.

Quan tâm hơn đến những trí thức khoa học- công nghệ trẻ

 

Thời gian qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH-CN) đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực KH-CN tỉnh nhà.

Để nhìn lại những đóng góp cũng như phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH-CN trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Nguyễn Văn Re nhân Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5.

* Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá như thế nào về những đóng góp của đội ngũ trí thức KH-CN tỉnh nhà trong lĩnh vực KH-CN trong thời gian qua?

* Đồng chí Nguyễn Văn Re: Thời gian qua, Sở KH-CN, Liên hiệp hội và các ngành đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư nhiều dự án khoa học, tạo điều kiện cho trí thức KH-CN phát huy chất xám trong ứng dụng và nghiên cứu khoa học.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được áp dụng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Từ những điều kiện trên, một bộ phận trí thức KH-CN tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt vai trò và khả năng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trí thức KH-CN làm việc trong các doanh nghiệp đã ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chất lượng sản phẩm, góp phần quan trọng trong phát triển doanh nghiệp và kinh tế của tỉnh.

afe
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tham quan mô hình trồng thanh long mới ở huyện Gò Công Đông. Ảnh: Nguyễn Sự

* PV: Hiện nay, xã hội đang rất cần đội ngũ trí thức có trình độ, vậy để tạo nguồn cho lực lượng trí thức trong lĩnh vực KH-CN, Liên hiệp hội có đề xuất chính sách gì để phát triển đội ngũ trí thức này, đặc biệt là những nhân tố trẻ?

* Đồng chí Nguyễn Văn Re: Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức KH-CN phát huy vai trò trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng có giá trị về KH-CN.

Ngoài ra, tỉnh còn khuyến khích đội ngũ trí thức KH-CN sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sản xuất - kinh doanh, đời sống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với vai trò và nhiệm vụ, trong thời gian tới, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thiện  cơ chế, chính sách nhằm thu hút, đãi ngộ các trí thức có tài, có nhiều cống hiến cho tỉnh; có chính sách “đủ mạnh” để thu hút trí thức KH-CN tỉnh nhà đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước về tỉnh làm việc.

Đặc biệt là quan tâm đến những trí thức KH-CN trẻ có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận cho tỉnh.

* PV: Theo đồng chí, thời gian tới, đội ngũ trí thức KH-CN tỉnh nhà cần làm gì để khẳng định vai trò trong lĩnh vực KH-CN?

* Đồng chí Nguyễn Văn Re: Chủ đề của Ngày KH-CN Việt Nam năm nay là “KH-CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, theo tôi, để đội ngũ trí thức KH-CN tỉnh nhà phát huy vai trò, đội ngũ trí thức KH-CN cần phải: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trong xã hội; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ trí thức KH-CN cần phải tham gia công tác tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến có cơ sở, luận cứ khoa học, khách quan cho việc hoạch định các chính sách, chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội như: Xây dựng các chính sách, cải cách hành chính, các dự án thu hút đầu tư, đề án, dự án của tỉnh…

Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức KH-CN cần phải tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ (nhất là công nghệ cao); phổ biến kiến thức KH-CN phục vụ đời sống, sản xuất một cách thiết thực, hiệu quả, mang tính chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược.

Đồng thời, đội ngũ trí thức KH-CN cũng cần trau dồi ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm đáp ứng được với môi trường sản xuất - kinh doanh, dịch vụ thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Ngoài ra, đội ngũ trí thức KH-CN phải đi đầu trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trí thức trẻ KH-CN phải năng động với khởi nghiệp, tạo bước đột phá trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ với nhiều sản phẩm mới.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

MINH THÀNH (thực hiện)

.
.
.