Thứ Sáu, 09/10/2020, 14:26 (GMT+7)
.

Làm dân vận phải tạo được niềm tin trong nhân dân

Phát huy truyền thống và thành tựu đạt được trong 90 năm qua, đội ngũ làm công tác dân vận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực nâng cao kỹ năng, phương pháp dân vận góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở luôn tin tưởng vào công tác dân vận của Đảng, ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

* ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH PHAN THANH DANH: Làm dân vận phải tạo được niềm tin cho dân

Đảng ta xác định, công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong những năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành, công tác dân vận trên địa bàn huyện đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn những hạn chế nhất định, cần tiếp tục khắc phục. Tôi nghĩ rằng, làm dân vận phải tạo được niềm tin cho dân, khi tin tưởng, dân sẽ cùng chính quyền xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn. Thời gian tới, cán bộ làm công tác dân vận cần phát huy vai trò định hướng, tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân sao cho thỏa đáng.

* NGUYÊN TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH ĐỖ THỊ THU BA: Cần tiếp tục đổi mới cách thức tập hợp quần chúng

Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện tốt công tác dân vận. Làm công tác dân vận là đi vận động người dân chung tay góp sức làm những công việc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đoàn thể giao cho. Dù đã về hưu nhưng tôi luôn dõi theo các em, các cháu thực hiện công tác dân vận.

Nhìn chung, đội ngũ làm công tác dân vận hôm nay đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền, vận động nhân dân, tập hợp họ lại tạo nên sức mạnh to lớn chung tay xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên nên họ tin Đảng nhiều hơn.

Tôi mong rằng, thế hệ làm công tác dân vận hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống và thành tựu của công tác dân vận 90 năm qua, giữ cho mình mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm và điều quý nhất là lòng nhiệt tình, biết quan tâm đến người khác, quan tâm đến quần chúng nhân dân.

Từ đó, không ngừng đổi mới phương thức tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức đoàn, hội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhân dân ai cũng ấm no, hạnh phúc.

* PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TRƯỞNG KHỐI VẬN XÃ TÂN HỘI ĐÔNG, HUYỆN CHÂU THÀNH NGUYỄN TRÚC GIANG: Làm dân vận phải thường xuyên gặp gỡ đối thoại với nhân dân

Bản thân người làm công tác dân vận phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, tin tưởng đường lối lãnh đạo của Đảng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.

Và điều quan trọng là cần nhận thức sâu sắc, hành động mạnh mẽ hơn nữa trong công tác dân vận của Đảng, thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho dân, tham mưu Đảng ủy, UBND xã cùng Mặt trận, đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để xảy ra các vụ khiếu nại kéo dài vượt cấp, gây mất an ninh trật tự, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

HOÀI THU (lược ghi)

.
.
.