Thứ Ba, 14/02/2017, 16:37 (GMT+7)
.
Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 13-2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
a
Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí đảng ủy viên là Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trên cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời các đại biểu đã thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016; thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy Quân khu, kịp thời phối hợp, xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác, gương mẫu chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 
Hội nghị đã thống nhất các nội dung trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quán triệt và nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm đến mọi đảng viên, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang tỉnh...
 
THANH LÂM
 
(Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh)
 
.
.
.