Thứ Sáu, 26/11/2021, 10:21 (GMT+7)
.

Những nét lớn về Diễn đàn hợp tác Á - Âu

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển (1996-2021), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) đã trở thành cơ chế đối thoại, hợp tác có quy mô lớn nhất giữa hai châu lục.

Diễn đàn ASEM cũng góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-net-lon-ve-dien-dan-hop-tac-aau/756217.vnp)

.
.
.