Thứ Sáu, 01/03/2019, 21:18 (GMT+7)
.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG THÔNG BÁO

Lịch trình ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện tháng 3 năm 2019

 

Phiên ghi chỉ số công tơ (PGCS)

Ngày ghi chỉ số công tơ

Ngày thu tiền cuối cùng

01

03/03/2019

05/03/2019

02

04/03/2019

06/03/2019

03

05/03/2019

07/03/2019

04

06/03/2019

08/03/2019

05

07/03/2019

09/03/2019

06

08/03/2019

11/03/2019

07

09/03/2019

11/03/2019

08

10/03/2019

12/03/2019

09

11/03/2019

13/03/2019

10

12/03/2019

14/03/2019

11

13/03/2019

15/03/2019

12

14/03/2019

16/03/2019

13

15/03/2019

18/03/2019

14

16/03/2019

18/03/2019

15

17/03/2019

18/03/2019

16

18/03/2019

19/03/2019

17

19/03/2019

20/03/2019

Phân kỳ

1/2

11/03/2019

12/03/2019

2/2

25/03/2019

26/03/2019

1/3

06/03/2019

07/03/2019

2/3

15/03/2019

16/03/2019

3/3

25/03/2019

26/03/2019

Khách hàng 110KV ( Khu Công nghiệp Long Giang )

1/3

10/03/2019

10/03/2019

2/3

20/03/2019

20/03/2019

3/3

31/03/2019

31/03/2019

Ghi chú: Số phiên ghi chỉ số công tơ được viết tắt chữ PGCS và được in trên góc phải phía dưới của hóa đơn tiền điện.

Từ sau 02 ngày ghi chỉ số công tơ, Qúy khách hàng có thể tra cứu thông tin tiền điện tại trang web: http://pctiengiang.evnspc.vn hoặc http://cskh.evnspc.vn.

          Kính mong Quý khách hàng theo dõi để tạo điều kiện cho nhân viên ngành điện đến ghi chỉ số công tơ và thu tiền điện đúng ngày như lịch trình thông báo. Khi cần liên hệ, Quý khách hàng gọi điện thoại đến các số của Điện lực khu vực đã in trên biên nhận, hóa đơn tiền điện.

 

.
.
.