Thứ Tư, 04/12/2019, 11:09 (GMT+7)
.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tuyển dụng nhân sự

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.
- Ngoại ngữ: bậc 2 (A2) hoặc chứng chỉ B trở lên đối với trình độ đại học; bậc 1 (A1) hoặc chứng chỉ A trở lên đối với trình độ cao đẳng.
- Tin học: chứng chỉ tin học cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ A trở lên.

2. Số lượng cần tuyển: 14

- Bác sĩ đa khoa: 10 người
- Dược sĩ đại học: 01 người
- Dược sĩ cao đẳng: 01 người
- Kế toán cao đẳng: 01 người
- Cử nhân kế toán hoặc Cử nhân tài chính: 01 người

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian: từ ngày 27/11/2019 đến hết ngày 27/12/2019
- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 02733.710.196

(Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ)

4. Hình thức và thời gian tuyển dụng
- Hình thức: Xét tuyển
- Thời gian: dự kiến vào ngày 15/01/2020.

.
.
.