Thứ Bảy, 22/12/2018, 21:07 (GMT+7)
.

Hướng tới hội họp không sử dụng giấy tờ

(ABO) Nhiều lần tại các cuộc họp chỉ đạo điều hành trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng đã yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi vào vấn đề trọng tâm, hạn chế báo cáo thành tích.Qua đó việc hội họp đã có chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt chuyên đề thi đua về an toàn giao thông năm 2018.

Tuy nhiên, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2019 tiếp tục cải tiến việc hội họp, triển khai chủ trương, nghị quyết theo hướng “công nghiệp hóa”: nhanh, chất, hiệu quả; hội họp không đọc báo cáo, hướng tới không cần giấy tờ.

Cụ thể những ngày cuối năm 2018, một số cuộc họp tổng kết Sở, ngành, không phải mời lãnh đạo UBND các huyện về dự; để lãnh đạọ các huyện có thời gian tập trung tổng kết ở huyện, xã. Làm thế nào đến đầu năm 2019 là triển khai ngay công tác của năm mới, không còn tổng kết năm cũ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh không nhất thiết cuộc họp tổng kết nào lãnh đạo UBND tỉnh cũng chủ trì, chỉ đạo; mà lãnh đạo các Sở, ngành phải chủ trì theo hướng đi vào trọng tâm, giải quyết cho ra vấn đề, bàn sâu vào chuyên môn, không báo cáo thành tích. Đồng chí Lê Văn Hưởng cũng chỉ ra một số vấn đề của năm 2019 mà các Sở cần tập trung bàn cho ra trong các cuộc họp tổng kết năm.

Đó là vấn đề nông nghiệp công nghệ cao của Sở NN và PTNT; vấn đề qui hoạch đô thị và bất động sản của Sở Xây dựng; việc đột phá về chính quyền số của Sở Thông tin-Truyền thông. Riêng Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá phần “thương” của năm 2018 có những khởi sắc; nhưng phần “ công” nhiều năm rồi vẫn chưa có chuyển biến; phải bàn sâu về công nghiệp, xem năm 2019 có khởi động được khu, cụm công nghiệp nào không?....

Rõ ràng, thời gian qua nhiều cán bộ lãnh đạo “sống chung” với hội họp, một tuần có khi họp hết 4 ngày; có ngày “chạy sô” đến 3 cuộc họp; không còn thời gian để giải quyết công việc cơ quan. Đã đến lúc cần quyết liệt trong cải tiến hội họp theo hướng công nghệ hóa trong tổ chức (trực tuyến, báo cáo gởi qua email, văn phòng điện tử…) và thực chất trong nội dung; bàn thảo cho ra vấn đề, để mang lại hiệu quả và tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí.

Những chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong cải tiến hội họp thể hiện quyết tâm thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở với mục đích: thực chất, hiệu quả, tiết kiệm. Đây cũng là xu thế tất yếu, hướng tới một chính quyền điện tử trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

VI THẢO
 

.
.
.