Thứ Sáu, 03/09/2021, 14:15 (GMT+7)
.

Để mỗi người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch Covid-19

(ABO) Tại Công điện 1099 và Công điện 1102 về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo:

Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường.

Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

b

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên nhân dân, kiểm tra công tác bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn đang thực hiện tăng cường giãn cách. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26-8 đã yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”. Theo đó, các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất việc giãn cách, người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, triệt để khắc phục tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

Muốn vậy, các xã, phường phải làm bằng được một số việc: Bảo đảm cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kêu gọi, vận động, thuyết phục, đề nghị người dân chia sẻ khó khăn, tích cực, chủ động cộng tác, thực hiện các biện pháp đã đề ra.

Vừa qua, Thủ tướng đã đột xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 qua hệ thống trực tuyến vừa được thiết lập tại 5 xã, phường, thị trấn thuộc TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang. Qua kiểm tra, Thủ tướng đánh giá một số nơi chưa nắm chắc quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài; người dân là chiến sĩ; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, cho nên quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện còn những hạn chế, bất cập và có địa bàn hiệu quả chống dịch chưa cao. Có nơi chưa kiện toàn ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch và chưa ban hành quy chế làm việc.

Ngay sau đó, Thủ tướng chỉ đạo: Người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Người dân là trung tâm thì mọi chính sách và việc thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Người dân là chủ thể thì phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch.

b

Thông điệp 5T bao gồm 'Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã' đối với các xã phường tăng cường giãn cách xã hội.

Từ quan điểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 09 ngày 1-9-2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.  Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và thông điệp 5T (Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid-19 tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã) đối với các xã, phường tăng cường giãn cách xã hội.

Bởi xét cho cùng muốn triển khai thực hiện có hiệu quả yêu cầu 5K và thông điệp 5T đều phải dựa vào lực lượng của xã, phường thị trấn được xây dựng thành pháo đài vững chắc và dưa vào sức mạnh của nhân dân với mỗi người dân là “chiến sĩ”.

Ngoài ra, siết chặt giãn cách xã hội, xóa bỏ "vùng đỏ", bảo vệ và mở rộng "vùng xanh", tăng cường tầm soát, xét nghiệm, cách ly... đều diễn ra ở xã, phường, thị trấn và đều phải dựa vào lực lượng của hệ thống chính trị và người dân ở xã, phường, thị trấn. Nếu như mỗi  xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch thì "giặc dữ" Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi.

M.T

.
.
.