123
Tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2018 - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Ba, 26/12/2017, 11:16 (GMT+7)
.

Tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa được tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về VSATTP tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chỉ đạo, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo các cấp cùng chính quyền các địa phương và các ban, ngành đoàn thể phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm VSATTP; đồng thời phải xây dựng các văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc bảo đảm VSATTP trên lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đảm bảo VSATTP

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương phải tiếp tục tổ chức ký cam kết về bảo đảm VSATTP; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng liên quan đến lĩnh vực VSATTP; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng hơn, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về sử dụng và kinh doanh thực phẩm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc trong thực hiện công tác đảm bảo VSATTP

Theo Ban Chỉ đạo về VSATTP tỉnh, trong năm 2017, các ngành chức năng của tỉnh gồm Sở Y tế, Sở NN&PTNT và Sở Công thương đã tiến hành cấp giấy xảc nhận kiến thức về ATTP cho 8.738 người; cấp 1.356 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở, cá nhân; thực hiện 14.682 lượt/cuộc thanh tra, kiểm tra về ATTP. Năm 2017, cả tỉnh xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm, với 192 người mắc; tăng 1 vụ so với năm 2016.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và tặng Bằng khen 41 tập và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo VSATTP năm  2017.

HỮU NGHỊ

.
.
.