Thứ Sáu, 16/08/2019, 19:23 (GMT+7)
.

Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

(ABO) Ngày 16-8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế”. Hội nghị do đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Trưởng Bộ Y tế chủ trì. Ở điểm cầu Tiền Giang có sự tham dự của đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ở điểm cầu Tiền Giang, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc ký cam kết thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa.
Ở điểm cầu Tiền Giang, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc ký cam kết thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo đồng chí Trần Hồng Hà, lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại ngày càng gia tăng ở hầu hết các địa phương. Nếu các loại chất thải nhựa này không được kiểm soát tốt sẽ đe dọa làm ô nhiễm môi trường, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã phổ biến Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế với các nội dung như: Tập trung tập huấn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng sản phẩm nhựa cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại rác thải nhựa, xây dựng kế hoạch cụ thể để giảm thiểu chất thải nhựa; nghiên cứu các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa…

Cũng tại hội nghị, ở điểm cầu Trung ương, Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa. Ở các điểm cầu địa phương, Sở Y tế các địa phương cũng đã ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với các đơn vị trực thuộc.

CAO THẮNG

.
.
.