Thứ Sáu, 01/01/2021, 06:59 (GMT+7)
.
Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang:

Sẵn sàng phục vụ tốt bệnh nhân

(ABO) Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), từ ngày 1-1-2021, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến.
 
Tại Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh là bệnh viện hạng 1, tuyến cuối của tỉnh. Khi quy định này có hiệu lực thì bệnh viện sẽ là nơi thu hút bệnh nhân không chỉ trong tỉnh Tiền Giang. 
 
Thực hiện: THỦY HÀ - THANH HOÀNG - VĂN THẢO
.
.
.