Thứ Sáu, 17/09/2021, 16:55 (GMT+7)
.

Chỉ còn 1/7 tiêu chí là Tiền Giang kiểm soát dịch toàn tỉnh

(ABO) Theo Sở Y tế Tiền Giang, căn cứ các tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế, đến thời điểm hiện nay Tiền Giang đã thực hiện đạt kết quả như sau:

Tiêu chí 1: Số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch. Kết quả đạt được là số ca mắc mới trong cộng đồng trong tuần (125) giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó (134 và 397) và giảm 89.2% so với tuần cao nhất (1160). Đánh giá đạt.

Tiêu chí 2: Tỉ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính số người lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày. Kết quả là giảm từ 0.2% (ngày 3-9) xuống 0,02% (ngày 16-9). Đánh giá đạt.

Tiêu chí 3: Không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày. Kết quả 3/11 huyện thị còn chùm ca lây nhiễm mới: Châu Thành (10), Chợ Gạo (4), TP. Mỹ Tho (1). Đánh giá chưa đạt.

Tiêu chí 4: Giảm tối thiểu 50% các huyệnở mức độ nguy cơ rất cao. Kết quả giảm từ 1 xuống 0 (100%). Đánh giá đạt. Giảm tối thiểu 50% các xã ở mức độ nguy cơ rất cao. Kết quả giảm từ 31 xuống 8 (74,2%). Đánh giá đạt.

Tiêu chí 5: Giảm tối thiểu 50% các huyện ở mức độ nguy cơ cao. Kết quả giảm từ 6 xuống 3 (50%). Đánh giá đạt. Giảm tối thiểu 50% các xã ở mức độ nguy cơ cao. Kết quả giảm từ 34 xuống 16 (52,9%). Đánh giá đạt.

Tiêu chí 6: Giảm tối thiểu 50% các huyện ở mức độ nguy cơ. Kết quả tăng từ 0 lên 1 (giảm vùng đỏ, cam, tăng vùng vàng, xanh). Đánh giá đạt. Giảm tối thiểu 50% các xã ở mức độ nguy cơ. Kết quả tăng từ 64 xuống 29 (54,7%). Đánh giá đạt.

Tiêu chí 7: Tăng tối thiểu 30% các huyện ở mức bình thường mới. kết quả tăng từ 2 lên 7 (tăng 250%). Đánh giá đạt. Tăng tối thiểu 30% các xã ở mức bình thường mới. kết quả tăng từ 64 lên 119 (176,7%). Đánh giá đạt.

Đánh giá chung, Tiền Giang đã đạt 6 tiêu chí kiểm soát dịch, chỉ còn tiêu chí không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày là chưa đạt do có 3 huyện, thành phố: Châu Thành, Mỹ Tho, Chợ Gạo chưa đạt; dự kiến sẽ đạt tiêu chí này trong tuần sau.

M.T

.
.
.