Thứ Năm, 02/12/2021, 10:21 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 8 đơn vị cấp độ dịch nguy cơ trung bình và 3 đơn vị nguy cơ cao

(ABO) Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa ký Quyết định 1875 công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 25-11 đến ngày 1-12.

Đây là lần đánh giá cấp độ dịch thứ 8 của tỉnh Tiền Giang. Theo Quyết định 1875, Tiền Giang tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Toàn tỉnh có 8 huyện, thị ở cấp độ 2 và 3 đơn vị cấp độ 3 (nguy cơ cao) gồm TP. Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông.

Về quy mô cấp xã, có 63 xã, phường, thị trấn bình thường mới; tăng 16 đơn vị so với tuần trước, trong đó huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và Gò Công Tây là 4 địa phương có nhiều vùng xanh nhất, không có vùng đỏ và cam. Có 68 đơn vị cấp xã ở cấp độ 2, giảm 18 đơn vị so với tuần trước; trong đó, TP. Mỹ Tho 7 đơn vị, TX. Gò Công 6 đơn vị, TX. Cai Lậy 10 đơn vị, huyện Cai Lậy 3 đơn vị, huyện Cái Bè 6 đơn vị, huyện Tân Phước 2 đơn vị, huyện Châu Thành 10 đơn vị, huyện Chợ Gạo 12 đơn vị, huyện Gò Công Tây 9 đơn vị, huyện Gò Công Đông 1 đơn vị, huyện Tân Phú Đông 2 đơn vị.

Có 38 đơn vị cấp xã ở cấp độ 3, tăng 13 đơn vị so với tuần trước; trong đó, tập trung tại TP. Mỹ Tho 8 đơn vị, TX. Gò Công 5 đơn vị, TX. Cai Lậy 5 đơn vị, huyện Châu Thành 6 đơn vị, huyện Chợ Gạo 3 đơn vị, huyện Gò Công Đông 9 đơn vị, huyện Tân Phú Đông 2 đơn vị.

Có 3 đơn vị cấp xã ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), giảm 1 đơn vị so tuần trước, đều ở huyện Gò Công Đông, gồm thị trấn Vàm Láng, xã Tân Tây và xã Tăng Hòa.

 

 

 

Về đánh giá cấp độ dịch, từ ngày 10-10 đến nay, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thực hiện 8 lần đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh đều ở cấp độ 2. Tuy nhiên, các cấp độ dịch ở tuyến huyện và xã có sự thay đổi. Tuyến huyện lần 1 có 4 huyện cấp độ 1 và 7 huyện cấp độ 2; lần 2 có 4 huyện cấp độ 1 và 7 huyện cấp độ 2; lần 3 có 2 huyện cấp độ 1 và 9 huyện cấp độ 2; lần 4 có 1 huyện cấp độ 1 và 10 huyện cấp độ 2. Lần 5 có 9 huyện cấp độ 2 và 2 huyện cấp độ 3; trong đó, huyện Tân Phước chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3. Lần 6 có 10 huyện cấp độ 2 và 1 huyện cấp độ 3. Lần 7 có 8 huyện cấp độ 2 và 3 huyện cấp độ 3. Lần 8 có 8 huyện cấp độ 2 và 3 huyện cấp độ 3.

THỦY HÀ

 

 

 

.
.
.