Thứ Năm, 02/01/2020, 11:04 (GMT+7)
.

Kết quả Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 37 - năm 2020

THANH NIÊN NAM (10 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Lý Nhân Tín (Công an
Tiền Giang)
- Giải II: Trần Văn Ca (Công an Tiền Giang)
- Giải III: Nguyễn Quốc Duy
(Công an Tiền Giang)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Cái Bè
- Hạng II: Huyện Châu Thành
- Hạng III: Huyện Cai Lậy

THANH NIÊN NỮ (5 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Trần Thị Thúy Quỳnh (huyện Cai Lậy)
- Giải II: Nguyễn Thị Cẩm Tiên (huyện Cái Bè)
- Giải III: Lý Thị Cẩm Tú (huyện Cai Lậy)
* Giải đồng đội
- Huyện Cái Bè

TRẺ NAM (7 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Lê Văn Trường Duy (huyện Cái Bè)
- Giải II: Lê Thanh Nhân ( Trường THPT Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây)
- Giải III: Nguyễn Minh Hoài và  Lê Văn Thứ (huyện Cái Bè)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Trường THPT Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây)
- Hạng II: Huyện Cái Bè
- Hạng III: Huyện Cai Lậy

TRẺ NỮ (4 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Nguyễn Thị Kim Chi (Trường THPT Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây)
- Giải II: Trần Ngọc Trân (huyện Cái Bè)
- Giải III: Bùi Thị Xuân Đào (huyện Cái Bè) và Đoàn Thị Huỳnh Hương (Trường THPT Vĩnh Bình - huyện Gò Công Tây)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Cái Bè
- Hạng II: Trường THPT Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây)
- Hạng III: Huyện Gò Công Tây

THIẾU NIÊN NAM (5 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Nguyễn Văn Lợi (huyện Cái Bè)
- Giải II: Võ Thành Dân (huyện Cái Bè)
- Giải III: Nguyễn Ngọc Bảo (huyện Gò Công Tây) và Trần Văn Phúc (TP. Mỹ Tho)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Cái Bè
- Hạng II: Huyện Gò Công Tây
- Hạng III: Huyện Châu Thành

THIẾU NIÊN NỮ (3 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Mai Thị Tường An
(huyện Cái Bè)
- Giải II: Trần Thị Kim Thắm
(TP. Mỹ Tho)
- Giải III: Châu Thị Cẩm Tuyền (huyện Cái Bè) và Nguyễn Thị Mỹ Kiều (huyện Tân Phú Đông)

* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Cái Bè
- Hạng II: Huyện Tân Phú Đông
- Hạng III: Huyện Gò Công Đông

NHI ĐỒNG NỮ (1 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Nguyễn Thị Kim Ngân (huyện Gò Công Đông)
- Giải II: Nguyễn Thị Mỹ Nga (huyện Gò Công Đông)
- Giải III: Nguyễn Ngọc Tường Qui (huyện Chợ Gạo) và Võ Ngọc Bảo Hân (huyện Gò Công Đông)
* Giải đồng đội
- Giải I: Huyện Gò Công Đông
- Giải II: Huyện Cái Bè
- Giải III: TX. Gò Công

  NHI ĐỒNG NAM (2 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Lê Thanh Tùng (huyện Gò Công Đông)
- Giải II: Nguyễn Văn Hóa (huyện Cai Lậy)
- Giải III: Phan Hoàng Duy Hải và Trương Văn Lợi (huyện Gò Công Đông)
*Giải đồng đội
- Giải I: Huyện Gò Công Đông
- Giải II: Huyện Cai Lậy
- Giải III: Huyện Cái Bè

CAO TUỔI NAM (2 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Phạm Văn Cảnh
(TP. Mỹ Tho)
- Giải II: Trần Văn Mươi (huyện Gò Công Tây)
- Giải III: Hồ Văn Đỡ (huyện
Cái Bè) và Huỳnh Văn Trực (huyện Chợ Gạo)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Gò Công Tây
- Hạng II: TP. Mỹ Tho
- Hạng III: Huyện Cái Bè

CAO TUỔI NỮ (1 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Trần Thị Thúy Mai
(TX. Gò Công)
- Giải II: Đỗ Thị Thúy Ngọc
(huyện Chợ Gạo)
- Giải III: Nguyễn Thị Diệu Tiên (TX. Gò Công) và Nguyễn Thùy Trang (huyện Cái Bè)
* Giải đồng đội
- Hạng I: TX. Gò Công
- Hạng II: Huyện Chợ Gạo
- Hạng III: Huyện Châu Thành

TRUNG NIÊN NAM (3 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Đặng Phước Đời (huyện Chợ Gạo)
- Giải II: Trần Thúc Linh Giang (huyện Châu Thành)
- Giải III: Trần Văn Kế (TX. Cai Lậy)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Chợ Gạo
- Hạng II: Huyện Cái Bè

TRUNG NIÊN NỮ (2 km)

* Giải cá nhân
- Giải I: Lê Thị Anh Đào
(TX. Cai Lậy)
- Giải II: Đặng Thị Hiền
(huyện Cái Bè)
- Giải III: Trần Thị Bé Ba
(huyện Cái Bè)
* Giải đồng đội
- Hạng I: Huyện Cái Bè
- Hạng II: Huyện Chợ Gạo

* GIẢI CAO TUỔI NAM: Huỳnh Công Phải (huyện Chợ Gạo)
* GIẢI CAO TUỔI NỮ: Nguyễn Thị Y (huyện Châu Thành)
* GIẢI NHỎ TUỔI NAM: Lê Thanh Tùng (huyện Gò Công Đông)
* GIẢI NHỎ TUỔI NỮ: Nguyễn Thị Kim Ngân (huyện Gò Công Đông)
* GIẢI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Diệu Tiên
(TX. Gò Công)

GIẢI TOÀN ĐOÀN VÀ GIẢI ĐƠN VỊ NHIỀU VẬN ĐỘNG VIÊN NHẤT

Huyện Cái Bè

PV

.
.
.