Thứ Sáu, 20/10/2023, 20:07 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, tỉnh đã huy động được nhiều thành phần xã hội tham gia xây dựng cơ sở thể dục thể thao (TDTT) đều khắp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT quần chúng phát triển.

Các hình thức tập luyện TDTT đơn giản, không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị, như: Chạy, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền... phát triển mạnh ở các địa phương. Thông qua cuộc vận động, phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập TDTT trong nhân dân được đẩy mạnh, ngày càng mở rộng và từng bước phát triển.

Phong trào luyện tập TDTT trong học sinh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh.
Phong trào luyện tập TDTT trong học sinh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang phát triển mạnh.

Tỉnh Tiền Giang đã ban hành những quy định về chính sách và các danh mục khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực TDTT, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh hoạt động về TDTT. Tỉnh hiện có hơn 400 cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT lớn, nhỏ, đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được trang bị phục vụ cho hoạt động TDTT ở các địa phương trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng về số lượng và chất lượng. Các dụng cụ tập luyện trong trường học, nơi công cộng được trang bị rộng khắp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc rèn luyện giáo dục thể chất của học sinh, sinh viên và người dân có nhiều sự lựa chọn trong rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Các mô hình câu lạc bộ TDTT, các điểm vui chơi của trẻ em được thành lập ở các khu phố, ấp và trong các cơ quan, đơn vị đã đáp ứng nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của nhân dân.

Từ đó, góp phần thúc đẩy số lượng người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và số gia đình tập luyện TDTT đều tăng. Theo thống kê số người tập luyện TDTT thường xuyên hiện nay của tỉnh chiếm 35% (tăng 8% so với năm 2021), số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên chiếm trên 23,8% (tăng 5,2% so với năm 2021).

Thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về vị trí, vai trò của việc phát triển phong trào TDTT góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú lành mạnh.                                     

P. NGHI

 

.
.
.