Thứ Bảy, 09/02/2013, 07:24 (GMT+7)
.

Ánh sáng niềm tin

Minh họa: LÊ DUY
Minh họa: LÊ DUY

Tôi lớn lên trong mù mịt đêm đen,
Ách phong kiến và thực dân áp bức…
Kiếp con người ngập chìm trong u uất!
Nền tự do bị chà đạp ngông cuồng.
* * *
Đảng ra đời như vừng sáng thái dương,
Đem sức sống, niềm tin cho dân tộc.
Kể từ đó dân trăm người như một
Nguyện dưới cờ theo Bác, Đảng quang vinh.
* * *
Gom góp sức người sức của đấu tranh
Đánh cho Tây chạy, Mỹ cút, ngụy nhào
Vì Tổ quốc hình cong chữ S,
Bóng cờ hồng phất phới tung bay.
* * *
Đất nước thanh bình cùng chung sức dựng xây.
Quê hương giàu đẹp, toàn dân no ấm,
Đảng quang vinh Người dẫn đường chỉ lối,
Cho dân tộc Việt Nam luôn tiến bộ, hùng cường.

NGUYỄN MINH LUÂN

.
.
.