Thứ Bảy, 09/02/2013, 07:21 (GMT+7)
.

Những trái tim in hình cờ Đảng

Năm lần địch mò lên
Cả năm lần điểm tựa mù khói đạn
Khói tan
Chiến hào đen xạm
Điểm tựa vẫn còn nguyên.

Phía trong hầm vẫn ngời lên ánh sáng
Lá Đảng kỳ trang nghiêm
Xạ thủ B40, xạ thủ trung liên
Hai đoàn viên đứng thề trước Đảng
Lễ kết nạp qua năm lần gián đoạn
Năm lần địch mò lên.

Năm lần cái chết kề bên
Năm lần vàng đem thử lửa!
Cả năm lần âm vang lời hứa
Lấp át đi tiếng pháo địch gầm.

Hai đoàn viên trưởng thành hai đảng viên
Chi bộ nhân thêm phần mạnh
Góc chiến hào thêm hào quang lấp lánh
Nòng súng ngời ánh thép thêm xanh
Cả điểm tựa bừng lên long lanh
Nguồn sáng phát ra
Từ những trái tim in hình cờ Đảng.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG
 

.
.
.