Thứ Hai, 09/10/2017, 10:54 (GMT+7)
.

"Đời thường" Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam

Tác phẩm: Giải thưởng chủ đề "Đời thường" Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam (VN - 17)

Nghề truyền thống - KK VAPA - Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn - Việt Nam
Nghề truyền thống - KK VAPA - Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn - Việt Nam
Tráng bánh tráng - KK VAPA - Tác giả: Đỗ Thái Sơn - Việt Nam
Tráng bánh tráng - KK VAPA - Tác giả: Đỗ Thái Sơn - Việt Nam
Dưới cơn giông - HCB FIAP - Tác giả: Nguyễn Hoài Văn - Việt Nam
Dưới cơn giông - HCB FIAP - Tác giả: Nguyễn Hoài Văn - Việt Nam
Thăm rớ - HCB FIAP - Tác giả: Hoàng Thu Hương - Việt Nam
Thăm rớ - HCB FIAP - Tác giả: Hoàng Thu Hương - Việt Nam
A difficult day nr.1 - HCB VAPA - Tác giả: Giuseppe Tomelleri - Italy
A difficult day nr.1 - HCB VAPA - Tác giả: Giuseppe Tomelleri - Italy
Nghề muối - HCB VAPA - Tác giả: Hà Văn Đông - Việt Nam
Nghề muối - HCB VAPA - Tác giả: Hà Văn Đông - Việt Nam
Bám biển - HCĐ FIAP - Tác giả: Phạm Văn Điền - Việt Nam
Bám biển - HCĐ FIAP - Tác giả: Phạm Văn Điền - Việt Nam
Công việc thầm lặng - HCĐ FIAP - Tác giả: Đỗ Hữu Tuấn - Việt Nam
Công việc thầm lặng - HCĐ FIAP - Tác giả: Đỗ Hữu Tuấn - Việt Nam
Sản phẩm thép mới - HCĐ FIAP - Tác giả: Thanh Huyền (Trần Thị Huyền)
Sản phẩm thép mới - HCĐ FIAP - Tác giả: Thanh Huyền (Trần Thị Huyền)
Giữa thời bình - HCĐ VAPA - Tác giả: Nguyễn Văn Đông (Nguyễn Đông)
Giữa thời bình - HCĐ VAPA - Tác giả: Nguyễn Văn Đông (Nguyễn Đông)
Từ tâm - HCV VAPA - Tác giả: Bùi Viết Đồng - Việt Nam
Từ tâm - HCV VAPA - Tác giả: Bùi Viết Đồng - Việt Nam
Giải cứu cá voi - HCĐ VAPA - Tác giả: Trần Văn Yên (Cảnh Yên) - Việt Nam
Giải cứu cá voi - HCĐ VAPA - Tác giả: Trần Văn Yên (Cảnh Yên) - Việt Nam

 (Theo vapa.org.vn)

.
.
.