123
Phát động "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017" - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Hai, 01/01/2018, 20:44 (GMT+7)
.

Phát động "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2017"

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương vừa ban hành Công văn 989 về thông báo phát động “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017”.

Giải thưởng được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại; tạo động lực cho phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại; tăng cường kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nội dung tác phẩm dự thi:

Phản ánh tích cực trong việc quảng bá hình ảnh Quốc gia, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phản ánh sự ổn định về tình hình chính trị, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước; có tác dụng tích cực trong đấu tranh, phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam; khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước…

Hình thức tham gia:

Là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước, nước ngoài trong thời gian từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 31-12-2017. Các tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự giải thưởng này, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi...

Thể loại tham gia:

Tác phẩm, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh và truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách (gọi chung là tác phẩm).

Mọi thông tin chi tiết được thông tin trênwww.nhandan.com.vn/chinhtri/thong-bao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2017-tac-pham-bao-chi-va-sach.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân (số 71, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội); điện thoại: 024.39381487; 024.38254231 xin máy lẻ: 374; Fax: 024.39381487; Email: giaithuongdoingoai2017@gmail.com; khi cần có thể liên hệ số điện thoại: 0903.215.450 hoặc 0904.445.465

.
.
.