Thứ Ba, 08/01/2019, 16:00 (GMT+7)
.

Sẵn sàng cho Lễ hội

Công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 (Lễ hội) đến nay cơ bản đã hoàn thành, nhất là hạ tầng tại Quảng trường Trung tâm tỉnh; treo băng rôn, pa nô… để tuyên truyền cho các sự kiện của Lễ hội. Một số hình ảnh được phóng viên Báo Ấp Bắc ghi nhận:

Lắp đặt sân khấu phục vụ cho Lễ khai mạc.
Lắp đặt sân khấu phục vụ cho Lễ khai mạc.
Công nhân đang hoàn tất các công đoạn còn lại của công trình hạ tầng  Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Công nhân đang hoàn tất các công đoạn còn lại của công trình hạ tầng Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Hoàn chỉnh hệ thống điện.
Hoàn chỉnh hệ thống điện.
Treo pa nô tuyên truyền cho Lễ hội.
Treo pa nô tuyên truyền cho Lễ hội.

P.A - MINH THÀNH (thực hiện)

.
.
.