Thứ Bảy, 19/01/2019, 08:05 (GMT+7)
.

Xã Vĩnh Kim: Điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Năm 2018, xã Vĩnh Kim vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức các hoạt động VHTT&DL. Theo đó, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức chung lòng của người dân xã Vĩnh Kim.

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện xã Vĩnh Kim.
Các em học sinh đọc sách tại Thư viện xã Vĩnh Kim.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim Trần Thanh Hải cho biết, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm và cả nhiệm kỳ của cấp ủy, chính quyền xã.

Qua đó, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng con người mới, làng xã mới, tạo nên nguồn lực tinh thần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đồng thời, tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo và hưởng thụ.

Trên cơ sở đó, năm 2018, UBND xã Vĩnh Kim tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực VHTT&DL ngày càng sát với thực tiễn đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của xã.

Theo đó, xã đã chú trọng xây dựng, củng cố và nâng chất các danh hiệu văn hóa. Kết quả, năm 2018, toàn xã có 2.564/2.601 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,57%. Đồng thời, xã còn có 6 ấp, 3 tuyến đường, 1 chợ và 5 cơ sở thờ tự được thẩm định công nhận hoặc tái công nhận đạt các danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh đó, năm 2018, xã được Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành đầu tư xây dựng Thư viện xã Vĩnh Kim, với 1.468 đầu sách, báo ở tất cả các lĩnh vực. Việc thành lập Thư viện xã Vĩnh Kim đã góp phần nâng cao văn hóa đọc cũng như trình độ dân trí của người dân trên địa bàn. Xã còn đặc biệt quan tâm đối với công tác gia đình.

Toàn xã hiện có 6 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (150 thành viên), 6 Đội phòng, chống bạo lực gia đình (30 thành viên), 6 mô hình “Địa chỉ tin cậy dựa vào cộng đồng” được duy trì hoạt động và sinh hoạt thường xuyên.

Chính hoạt động hiệu quả của các mô hình này, năm 2018, xã Vĩnh Kim đã không xảy ra bạo lực gia đình. Phong trào thể dục, thể thao luôn được xã quan tâm phát động để người dân có điều kiện tham gia rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại...

Trong năm 2018, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Vĩnh Kim đã vận động xã hội hóa trên 641 triệu đồng sửa chữa các trụ sở ấp văn hóa, xây dựng mô hình ánh sáng an ninh trật tự, xây dựng nhiều tuyến đường nông thôn.

Việc thực hiện hiệu quả và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trên lĩnh vực VHTT&DL đã góp phần xây dựng Vĩnh Kim đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2018. Đặc biệt, các chỉ tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã như: Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí 17.4 về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; tiêu chí 18.6 về Đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hướng dẫn những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội đều ổn định và giữ vững.

“Bộ mặt Vĩnh Kim bây giờ thay đổi nhiều so với 10 năm trước, nhất là từ khi ra mắt xã nông thôn mới. Nhiều tuyến đường được mở rộng, nâng cấp sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện nhiều” - chị Nguyễn Thị Thảo, người dân ở  ấp Vĩnh Thạnh chia sẻ.

QUẾ ANH

.
.
.