Thứ Sáu, 26/06/2020, 19:37 (GMT+7)
.

Mỹ Thành Nam đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

 (ABO) Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy  vừa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Qua thời gian phấn đấu thực hiện 5 tiêu chuẩn xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thành Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, xã Mỹ Thành Nam có trên 100% hộ gia đình được phổ biến pháp luật và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Xã có 8/8 ấp thực hiện tốt phong trào xóa nhà tạm, gần 98% hộ có nhà bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,56%, 99% hộ dân thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không để phát sinh người mắc các tệ nạn xã hội. 

Hằng năm, xã có trên 90% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đạt 100%, trên 94% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh đạt chuẩn, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện tốt, 100% hộ đăng ký đạt 4 tiêu chí gia đình an toàn về an ninh trật tự.

Với những kết quả trên, xã Mỹ Thành Nam được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy công nhận danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Dịp này, UBND huyện Cai Lậy, UBND xã Mỹ Thành Nam tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác vận động, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

THANH TÙNG

.
.
.