Thứ Năm, 06/08/2020, 16:15 (GMT+7)
.

Tuyên truyền trực quan đại hội đảng các cấp: Những điều cần chú ý tránh

 (ABO) Thời gian qua, công tác cổ cộng trực quan tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn một vài nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện (tương đương) tham mưu cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kiểm ra và thực hiện nghiêm túc, chú ý tránh các trường hợp sau đây:

Theo quy định, cờ Tổ quốc và cờ Đảng phải được trang trí trên phông hình chữ nhật hoặc hình vuông; không được trang trí trên phông cờ đuôi cá.

Vị trí treo cờ Tổ quốc phải trang trọng; không treo pa nô, phướn… có kích thước bằng và treo chung hàng, sát cờ Tổ quốc.

                                                                                                                                                     THANH HẢI 

 

.
.
.