Thứ Bảy, 30/10/2021, 11:16 (GMT+7)
.

Quy tắc ứng xử giúp nghệ sĩ hướng tới chuẩn mực

Trước hàng loạt vấn đề liên quan đến một số nghệ sĩ thiếu chuẩn mực, đạo đức trong ứng xử, nhất là trên mạng xã hội (MXH). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã xây dựng dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đang lấy ý kiến rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc ban hành Quy tắc ứng xử này là cần thiết, nhất là trong bối cảnh bùng nổ MXH, qua đó giúp nghệ sĩ hướng tới chuẩn mực hơn.

* PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL TIỀN GIANG - LÊ VĂN DŨNG:

Giúp nghệ sĩ soi chiếu và điều chỉnh hành vi

Ngành Văn hóa tỉnh đã nghiên cứu kỹ các nội dung trong dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thống nhất các nội dung của quy tắc.

Dự thảo đưa ra những quy tắc ứng xử chung như: Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết; trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật; gương mẫu chấp hành, thượng tôn pháp luật; giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật. Với công chúng, nghệ sĩ phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp; ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật.

Tôi đặc biệt quan tâm đối với nội dung quy tắc ứng xử trên báo chí, MXH của người hoạt động nghệ thuật. Bộ quy tắc khuyến khích nghệ sĩ sử dụng tài khoản MXH của cá nhân để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác; không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật.

Tôi cho rằng bất kỳ ai cũng phải có trách nhiệm trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm cá nhân; không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, trái thuần phong mỹ tục khi tham gia các hoạt động báo chí, truyền thông và MXH, đặc biệt nghệ sĩ thì càng chú ý nhiều hơn. Bởi nghệ thuật không đơn thuần hướng đến các hoạt động giải trí mà còn phải hướng công chúng đến giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Chính vì vậy, người làm nghệ thuật phải có những hành vi đúng đắn, chuẩn mực, suy nghĩ cẩn trọng, chia sẻ có trách nhiệm trong hoạt động nghệ thuật lẫn tương tác trên MXH và đời thường, chỉ cần một cái sai nhỏ sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Do đó, vấn đề ứng xử với xã hội, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cũng như cách phát ngôn, giao tiếp với đồng nghiệp, công chúng cần đặc biệt chú trọng.

Tại tỉnh Tiền Giang thời gian qua, anh em nghệ sĩ nói riêng và những người làm nghệ thuật nói chung chưa có dấu hiệu thiếu chuẩn mực đạo đức trong văn hóa ứng xử. Ở từng đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL, chúng tôi đều chỉ đạo quán triệt về văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, nhất là việc ứng xử trên MXH một cách văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Dù không chế tài xử phạt nhưng Quy tắc ứng xử lại liên quan đến vấn đề quan trọng đối với những người làm văn hóa, đó là cách ứng xử hành vi, đạo đức. Chúng tôi mong Bộ quy tắc sớm được ban hành và Sở VHTT&DL sẽ tổ chức quán triệt các nội dung gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức sự kiện hoặc quản lý nghệ sĩ. Đồng thời, việc thực hiện Quy tắc ứng xử cũng sẽ được đưa vào một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng, xét các giải thưởng, danh hiệu.

* TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA - SỞ VHTT&DL TIỀN GIANG - NGUYỄN THANH HẢI:

Mong muốn quy tắc sớm được ban hành

Việc Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến để ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật là cần thiết. Dù không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nhưng quy tắc ứng xử giúp giới làm nghệ thuật có thể soi vào mà điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp. Bởi nghệ sĩ là người có ảnh hưởng, nên những phát ngôn, ứng xử không phù hợp sẽ tác động tiêu cực đến công chúng, nhất là trên MXH hiện nay.

Tôi mong Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sớm được ban hành và triển khai thực hiện, nhất là sau thời gian giãn cách vì Covid-19, các hoạt động nghệ thuật hồi sinh, phát triển mạnh mẽ trở lại thì Quy tắc ứng xử như một động thái tươi mới mang tính quy chuẩn đạo đức, tác phong hành nghề cho đội ngũ nghệ sĩ ngày càng chuyên nghiệp, chuẩn mực hơn.
 

GIA TUỆ  (lược ghi)
 

.
.
.