Thứ Ba, 13/09/2022, 16:01 (GMT+7)
.

Huyện Tân Phú Đông: Tác động tích cực từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Liên tiếp các năm qua, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đều hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mức sống người dân ngày càng được nâng lên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, công tác thu ngân sách từ kinh tế địa phương cũng như giá trị sản xuất nông - ngư nghiệp, công nghiệp và  thương mại dịch vụ đều tăng qua từng năm. Kết quả đó có sự tác động tích cực của phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Nguyễn Hoàng Nhựt trao các giải I, II, III môn Cầu lông  tại Đại hội TDTT huyện Tân Phú Đông lần thứ III-2022.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Nguyễn Hoàng Nhựt trao các giải I, II, III môn Cầu lông tại Đại hội TDTT huyện Tân Phú Đông lần thứ III-2022.

Trong 2 năm trở lại đây, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện và các xã đã nỗ lực duy trì phong trào.

Dựa trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo của Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện, BCĐ huyện và cơ sở tiến hành rà soát các tiêu chí đã thực hiện được trong thời gian qua, từ đó có kế hoạch củng cố, nâng chất phong trào sát với tình hình thực tế.

Theo đó, tái công nhận 6/6 cơ sở thờ tự và 65/65 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đồng thời đầu tư xây dựng thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng mới 6 trung tâm văn hóa, thể thao xã và nhiều nhà văn hóa liên ấp trên địa bàn các xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Kết hợp tuyên truyền bảo đảm hoạt động văn hóa với giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, các cơ quan, ban, ngành huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Huyện ủy Tân Phú Đông về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển.

Duy trì các mô hình hoạt động văn hóa, với hơn 100 CLB, đội, nhóm sở thích phù hợp với điều kiện lao động sản xuất và tình hình dịch bệnh Covid-19, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã cơ bản không còn xảy ra trên địa bàn huyện. Duy trì hoạt động tổ vệ sinh các xã, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải đúng theo quy định; mỗi hộ gia đình có hố chôn lấp hoặc đốt rác, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

Củng cố, nâng chất các ban hòa  giải, tổ hòa giải cơ sở. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, kết hợp thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, nâng mức sống gia đình chính sách lên ngang bằng hoặc cao hơn mức sống cộng đồng dân cư.

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022, huyện đã tôn vinh, khen thưởng 30 gia đình văn hóa tiêu biểu. Huyện cũng vừa tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ III, có hơn 500 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 9 bộ môn...

Nhìn chung, thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Tân Phú Đông phát triển nhanh và bền vững theo chủ trương của Tỉnh ủy, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện luôn được củng cố, ngày càng phát triển.

HỮU DƯ

 

.
.
Liên kết hữu ích
.