Thứ Ba, 01/05/2012, 08:34 (GMT+7)
.

Thăm lại Tháp Mười

    Ta về thăm lại Tháp Mười

    Sen hồng ta hái viếng Người - Tháng Năm.

    Nông dân thiếu đói Người chăm

    Để nay đồng lúa liền năm được mùa.

    Dân cày có ruộng vẫn lo

    Gắng công ta rửa phèn chua đất này.

    Mai sau lúa vựa thêm đầy

    Cá ngon, gạo trắng dân cày sống no.

    Thương dân vụ thuế Người cho

    Đi xa còn nhớ dặn dò người sau.

    Tình này thắm mãi về lâu

    Bao nhiêu hạt gạo - hạt châu trên đời.

    Ta về thăm lại Tháp Mười

    Sen hồng ta hái viếng Người - Tháng Năm.

    Tiếc Người không dịp vào Nam

    Để đàn con cháu tay cầm lấy tay.

    Đồng ta thẳng cánh cò bay

    Năm xưa vẫn đợi, ngày này vẫn mong.

    Tháng giêng thảm lúa vàng đồng

    Mởn mơ súng trắng, sen hồng đẹp hoa.

    Mùa vui càng nhớ Cha già

    Đồng xa con cháu hướng ra Ba Đình.

    Dâng lên một tấm lòng thành

    Chảy hoài không cạn - kinh xanh Tháp Mười

                                                                            Tháng 12-1989

                                                                                    (Rút từ tập thơ Đảng lời nguyền).

BẢO ĐỊNH GIANG
 

.
.
Các tin khác
.
.