Thứ Sáu, 22/11/2013, 07:06 (GMT+7)
.

Hội nghị giao ban Công đoàn ngành NN&PTNT khu vực ĐBSCL

Trong 2 ngày 19 và 20-11, tại tỉnh Tiền Giang, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (CĐ ngành NN&PTNT) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác CĐ ngành năm 2013 với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam, hiện khu vực ĐBSCL có 13 tỉnh, thành nhưng chỉ có 10 địa phương có CĐ ngành NN&PTNT với 215 CĐCS, gồm có 14.000 đoàn viên; trong đó có 174 CĐCS đơn vị hành chính sự nghiệp, 41 CĐCS khối DN. Các địa phương chưa có CĐ ngành NN&PTNT là Đồng Tháp, An Giang và Hậu Giang.

CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, thành khu vực ĐBSCL ký kết chương trình phối hợp hoạt động.
CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, thành khu vực ĐBSCL ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Mặc dù vậy, nhưng các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL được đánh giá là những địa phương có phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa NN&PTNT sôi nổi và liên tục. Qua thống kê tại một số tỉnh, trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 đã có 96 công trình, sản phẩm chất lượng cao; có 358 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 57 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Tuy nhiên, tại hội nghị, nhiều chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL phản ánh hoạt động của CĐ ngành hiện còn nhiều khó khăn, trong đó có lý do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khiến hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp gặp khó khăn. Ngoài ra, kinh phí hoạt động cũng như nhân lực cho CĐ ngành NN&PTNT còn nhiều hạn chế.

Do đó, hầu hết các lãnh đạo CĐ ngành NN&PTNT các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đều cho rằng, hiện CĐ ngành đang rất cần sự tiếp sức từ CĐ cấp trên cũng như các ngành có liên quan để hoạt động của CĐ ngành ngày càng hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động 5 năm tới (năm 2013-2018). Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện cho CĐ ngành NN&PTNT của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương; hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, thực hiện tốt hơn mối liên kết ngành nghề trên địa bàn.

Phối hợp, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ cấp trên; tiếp tục thành lập và đẩy mạnh hoạt động Nghiệp đoàn nghề cá ở các địa phương; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; củng cố và đẩy mạnh hoạt động tổ chức CĐ, xây dựng CĐCS vững mạnh trong các đơn vị trực thuộc ngành NN&PTNT…

HỮU NGHỊ

.
.
.