Thứ Tư, 05/08/2015, 15:31 (GMT+7)
.

Bàn giao "Mái ấm nông dân"

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2015), Hội Nông dân huyện Tân Phú Đông tổ chức bàn giao “Mái ấm nông dân” cho ông Võ Như Phương, là hội viên Hội Nông dân xã Tân Thạnh.

Kinh phí xây dựng mái ấm 40 triệu đồng, trong đó quỹ hỗ trợ nông dân huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, Hội Nông dân xã Tân Thạnh vận động thêm 15 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm.

NGỌC THƠ
 

.
.
.