Thứ Sáu, 14/08/2015, 13:58 (GMT+7)
.
ÔNG TRẦN THANH ĐỨC, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên

Ngày 13-8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; đồng thời sơ kết việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020 (giai đoạn I: Năm 2012 - 2015). Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Qua 5 năm thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Qua đó, thanh niên trong tỉnh ngày càng được quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành…

Về kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015, đã có trên 4.000 đoàn viên, thanh niên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết việc làm cho hàng ngàn thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần…

Ông Trần Thanh Đức đánh giá cao những kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện để thanh niên tiếp tục cống hiến và trưởng thành; tổ chức Đoàn cần năng động hơn, không ngừng nâng chất hoạt động, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong mọi phong trào hành động cách mạng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2020.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và cá nhân.

P. MAI

.
.
.