Thứ Bảy, 15/08/2015, 08:06 (GMT+7)
.

Tăng phí công chứng các loại hợp đồng

Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP về việc điều chỉnh tăng một số loại phí công chứng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-9-2015.

Theo đó, công chứng hợp đồng ủy quyền: 50.000 đồng/trường hợp, tăng 10.000 đồng/trường hợp.

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 25.000 đồng/trường hợp, tăng 5.000 đồng/trường hợp.

Công chứng di chúc: 50.000 đồng/trường hợp, tăng 10.000 đồng/trường hợp.
 

CCHC
Chứng thực bản sao tại UBND phường 4, TP. Mỹ Tho.

Ngoài ra, thông tư còn bổ sung các loại phí sau: Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp.

VÂN ANH

.
.
.