Thứ Ba, 10/01/2017, 06:34 (GMT+7)
.

Xã Vĩnh Hựu tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Trung tuần tháng 12-2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây) vui mừng, phấn khởi khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là thành quả lao động không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã hơn 5 năm qua. Song, theo lãnh đạo xã, việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và nâng chất các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành quả mới nhằm nâng chất các tiêu chí NTM trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM  cho lãnh đạo xã.
Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ xã Vĩnh Hựu đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM cho lãnh đạo xã.

Ngay khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn Vĩnh Hựu làm xã điểm xây dựng  NTM (năm 2011) Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hựu đã ban hành Nghị quyết, đề ra kế hoạch lãnh đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí NTM cho cả hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Kết quả đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tự giác, chủ động trong xây dựng NTM, mọi người dân đều thấy được mình là chủ thể trong xây dựng NTM; cả hệ thống chính trị đã chủ động, nắm vững tư tưởng, mục tiêu để khắc phục mọi khó khăn, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng chung tay xây dựng xã Vĩnh Hựu ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm.

Theo UBND xã Vĩnh Hựu, qua 5 năm xây dựng NTM, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, xã Vĩnh Hựu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Theo đó cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây mới và nâng cấp đồng bộ; kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, giảm dần diện tích trồng lúa và chuyển sang trồng màu dưới chân ruộng, nhiều mô hình trồng màu, cây ăn trái phát huy hiệu quả; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển… đã góp phần đưa thu nhập bình quân của xã tăng cao so với trước năm 2011 (đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đạt 33,26 triệu đồng/người/năm so với năm 2011 là 19 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,64%. Trạm Y tế xã được dầu tư xây dựng mới, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 77,05%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao của nhân dân. Quốc phòng - an ninh vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới… Qua 5 năm, tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 241,3 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách Nhà nước 126,1 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp trên 115,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 48%)…

Ông Nguyễn Đình Thung, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để hoàn thành 19 tiêu chí NTM, Đảng ủy, UBND xã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí, không thụ động, trông chờ nguồn đầu tư của ngân sách cấp trên mà chủ động huy động mọi nguồn lực của địa phương và xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường…

Nhờ đó, các tiêu chí đã được xã hoàn thành đúng tiến độ, tạo cho Vĩnh Hựu một diện mạo mới. Được công nhận xã đạt chuẩn NTM là vinh dự, tự hào. Song, lãnh đạo xã luôn ý thức rằng, xây dựng xã đạt chuẩn NTM đã khó, giữ vững và phát triển lại càng khó hơn. Đến nay nhìn chung trên phạm vi toàn xã còn một số tiêu chí đạt “non” cần phải tập trung nâng cấp như: Tiêu chí 4 về Điện còn 478 hộ sử dụng điện không an toàn, xã tiếp tục vận động nhân dân cải tạo đường dây an toàn ngay sau khi ngành Điện đầu tư 72 tuyến hạ thế. Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư còn 7 hộ nhà tạm các hộ này thuộc diện hộ nghèo, UBND xã kết hợp với MTTQ và các ngành có liên quan vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, phấn đấu năm 2017 trên địa bàn xã không còn nhà tạm.

Tin rằng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc nâng chất các tiêu chí NTM, Vĩnh Hựu sẽ có thêm sức sống mới, diện mạo mới trong những năm tiếp theo.

NGUYỄN TRÍ DŨNG

.
.
.