Thứ Năm, 16/02/2017, 21:09 (GMT+7)
.

Triển khai Luật Trẻ em, Quyết định 1235 của Chính phủ

Chiều ngày 15-2, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trẻ em, Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản mới về công tác trẻ em 2017 cho gần 200 cán bộ Đoàn, Đội trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị triển khai Luật Trẻ em.
Tại Hội nghị triển khai Luật Trẻ em.

Hội nghị đã triển khai các nội dung mới quan trọng của Luật trẻ em (khái niệm trẻ em, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em và những hành vi bị nghiêm cấm; các quyền và bổn phận của trẻ em; việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em); trong đó đặc biệt chú trọng đến các nội dung trong Chương V, Điều 77 quy định Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em….

Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Luật trẻ em năm 2016, Quyết định 1235 và các văn bản mới về công tác trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ phụ trách, đội viên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

P. MAI

.
.
.