Thứ Tư, 31/05/2017, 21:13 (GMT+7)
.

Phường 4 xây dựng phong trào xã hội học tập

Thời gian qua, Trung tâm Học tập cộng đồng và Hội Khuyến học phường 4 (TP. Mỹ Tho) thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, được ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh và TP. Mỹ Tho đánh giá cao.

Được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, thời gian qua, Trung tâm Học tập cộng đồng phường 4 (trung tâm) được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước 30 triệu đồng để đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị như: Máy vi tính, bàn ghế, tủ làm việc... UBND phường 4 còn tạo điều kiện bố trí nơi làm việc riêng của trung tâm (có kết nối mạng Internet), phục vụ truy cập thông tin để phổ biến kịp thời cho người dân trên địa bàn phường. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện này đã giúp trung tâm từng bước củng cố, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về thông tin, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thông tin kiến thức pháp luật đến nhân dân.

Một góc hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng phường 4.
Một góc hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng phường 4.

Chỉ tính trong năm 2016, trung tâm đã tổ chức được 26 lớp chuyên đề, thu hút gần 2.000 lượt người tham dự, trong đó gồm: 15 lớp giáo dục pháp luật, cơ chế, chính sách, thời sự... có trên 1.100 lượt người tham dự và 11 lớp chuyên đề nâng cao chất lượng cuộc sống, có gần 900 lượt người tham dự.Qua thực hiện báo cáo các chuyên đề đã nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật cho người dân, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nâng cao kiến thức của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 Ngoài ra, trung tâm còn huy động 13 em học sinh THCS tham gia các lớp giáo dục thường xuyên.
Trung tâm còn phối hợp với Hội Khuyến học phường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Tính đến cuối năm 2016, toàn phường có 2.742 gia đình được công nhận là “gia đình học tập”, 3 dòng họ được công nhận là “dòng họ học tập”, 4 khu phố được công nhận là “cộng đồng học tập”, 3 đơn vị được công nhận là “đơn vị học tập”... Với những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoạt động của trung tâm và Hội Khuyến học phường 4 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực, qua đó góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, tích cực thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Đặng Thị Hoa Mùi, Chủ tịch Hội Khuyến học phường 4, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường cho biết, để thực hiện tốt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020, trong thời gian tới, trung tâm và Hội Khuyến học phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập; lồng ghép tổ chức các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của địa phương; gắn thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

THANH TÙNG

.
.
.