Chủ Nhật, 15/10/2017, 10:04 (GMT+7)
.

Nét mới trong hành chính nơi phố cổ Gò Công

Thị ủy, UBND TX. Gò Công xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Sự đột phá của công tác CCHC thời gian qua được xem là một trong những tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở TX. Gò Công.                              Ảnh: NGÔ TÔNG
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở TX. Gò Công. Ảnh: NGÔ TÔNG

Thời gian qua, công tác CCHC trên địa bàn TX. Gò Công có nhiều đổi mới, đặc biệt đã coi trọng kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể, kết hợp với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tập trung, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. TX. Gò Công đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc...

Trong những tháng đầu năm 2017, công tác CCHC của địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện theo hướng sâu sát, quyết liệt. Cải cách tài chính công được chú trọng, với nhiều điểm đột phá và được người dân ghi nhận, đánh giá cao. TX. Gò Công là một trong những địa phương trong tỉnh có số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng nhiều và cũng là địa phương làm tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.3 lên trang thông tin điện tử theo quy định.

Thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và cấp xã thực hiện 4 loại biểu mẫu theo quy định: Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Mẫu sổ theo dõi hồ sơ, Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Thị xã hiện có 12/12 xã, phường thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Số công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 32, số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “Một cửa” là 313, số thủ tục hành chính đang thực hiện là 311. Số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “Một cửa liên thông” là 31, số thủ tục hành chính liên thông đang thực hiện là 30 (lĩnh vực đất đai, lĩnh vực người có công với cách mạng, lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu).

Theo báo cáo của UBND thị xã, trong 6 tháng đầu năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 20.204 hồ sơ, đã giải quyết 20.177 hồ sơ, còn 27 hồ sơ đang giải quyết. Ở cấp thị xã, có 436/436 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực kinh doanh, 123/124 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực cấp phép xây dựng, 159/159 hồ sơ đăng ký ở lĩnh vực đất đai và 48/48 hồ sơ ở lĩnh vực người có công đã được giải quyết đúng hạn…

Ông Nguyễn Văn Đoàn, ngụ phường 1, TX. Gò Công, cho biết: “Khi đến đăng ký thủ tục kinh doanh ở bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của thị xã, tôi được hướng dẫn tận tình, chu đáo, thủ tục giải quyết nhanh gọn, không còn rườm rà và mất thời gian như trước đây...”.

Về công tác hiện đại hóa hành chính, TX. Gò Công tiếp tục thực hiện Quyết định 754 ngày 5-7-2016 của UBND thị xã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị xã. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị được vận hành thông suốt. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã tiếp nhận 1.537 văn bản đến và chuyển 963 văn bản đi. Việc ứng dụng chữ ký số, hộp thư điện tử công vụ tại đơn vị được thực hiện có hiệu quả như: Áp dụng chữ ký số trong việc gửi văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử); cung cấp thông tin lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo Nghị định 43 của Chính phủ; cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị được cập nhật thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính thời sự, thông tin kịp thời. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên trang thông tin điện tử được cung cấp đầy đủ theo quy định dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.3.

Ngoài ra, thị xã còn thực hiện có hiệu quả việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính theo Kế hoạch 44 của UBND thị xã về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Được biết, địa phương đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính để bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng; đang xây dựng lại và đưa vào vận hành một số quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại bản chính giấy khai sinh…

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX. Gò Công đánh giá: Công tác CCHC trong những tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định. Nhận thức và trách nhiệm thực hiện CCHC của lãnh đạo, của cán bộ, công chức, viên chức được củng cố, nâng lên. Tổ chức bộ máy ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của một vài cơ quan, đơn vị chưa tốt; thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chất lượng cán bộ, công chức làm công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

HOÀNG AN

.
.
.