Thứ Năm, 12/10/2017, 14:29 (GMT+7)
.

Nhà ở công nhân đang là nhu cầu bức thiết

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thành Diệu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong đợt giám sát về tình hình xây dựng nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và các cơ sở sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh diễn ra 3 ngày (ngày 10, 11 và 12-10).

Khi tiến hành giám sát về tình hình xây dựng nhà ở công nhân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thành Diệu nhân định, nhà ở công nhân đang là vấn đề bức thiết
Khi tiến hành giám sát về tình hình xây dựng nhà ở công nhân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thành Diệu nhân định, nhà ở công nhân đang là vấn đề bức thiết.

Trong đợt giám sát về tình hình xây dựng nhà ở công nhân lần này, đoàn đã tiến hành giám sát và làm việc với Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang; Công ty TNHH Nhựt Thành Tân (chủ đầu tư) KCN Tân Hương; Công ty Phát triển hạ tẩng các KCN tỉnh Tiền Giang; Sở Xây dựng; đồng thời đoàn cũng đã đi khảo sát thực tế tại một số khu nhà trọ công nhân do doanh nghiệp tự đầu tư vốn xây dựng và của người dân xây dựng cho công nhân thuê trọ.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát và làm việc với Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang về tình hình xây dựng nhà ở công nhân
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành giám sát và làm việc với Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang về tình hình xây dựng nhà ở công nhân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh không có nhà ở cho công nhân do Nhà nước xây dựng, chỉ có 5 dự án nhà ở công nhân do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong KCN thực hiện, với diện tích khoảng 17.115m2, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 977 công nhân. Trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 18.748 phòng trọ do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng cho thuê, trong đó có công nhân.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Phương Nam báo cáo với đoàn giám sát về tình hình xây dựng nhà ở công nhân hiện nay củng như nhu cầu về nhà ở của công nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Phương Nam báo cáo với đoàn giám sát về tình hình xây dựng nhà ở công nhân hiện nay cũng như nhu cầu về nhà ở của công nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, còn có 2 dự án nhà ở do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang thực hiện là Dự án chung cự Mỹ Lợi (TP. Mỹ Tho) gồm 250 căn hộ và Dự án Nhà ở xã hội KCN Tân Hương, với quy mô 3.057 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 11.500 công nhân. Ngoài ra, hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang triển khai Dự án Thiết chế Công đoàn (tại TP. Mỹ Tho), với diện tích 3,046ha (khoảng 1.000 căn hộ), đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 5.200 - 6.200 công nhân.

Căn cứ số liệu tổng hợp, tổng số công nhân đang làm việc tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh khoảng 89.540 công nhân. Dự kiến đến năm 2020, số lượng công nhân trên địa bàn tỉnh tăng lên 175 ngàn công nhân và đến năm 2030 là khoảng 238.900 công nhân.

Ông Weng Ming Zhao, Chủ tịch HDQT Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang kiến nghị tỉnh sớm bàn giao khu đất dịch vụ 60ha cho KCN lONG Giang trển khai dự án
Ông Weng Ming Zhao, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang kiến nghị tỉnh sớm bàn giao khu đất dịch vụ 60ha cho KCN Long Giang trển khai dự án xây dựng nhà ở công nhân.

Theo dự báo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2015  2020, tổng số công nhân tại các KCN, CCN có nhu cầu nhà ở là 33.413 công nhân, tương đương khoảng 8.195 căn hộ và đến năm 2030, tỉnh cần xây dựng thêm khoảng 17.639 căn hộ để đáp ứng nhu cần nhà ở cho khoảng 70.557 công nhân. Riêng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh cần bố trí quỹ đất 40.10ha để phát triển nhà ở công nhân tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh…       

Theo kiến nghị của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang với đoàn giám sát, tỉnh sớm bàn giao khu đất dịch vụ 60ha cho KCN Long Giang để triển khai dự án xây dựng nhà ở công nhân. Còn KCN Tân Hương mong tỉnh hỗ trợ công nhân tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hành để có thể mua nhà từ Dự án Nhà ở xã hội của KCN Tân Hương.

Bà Nguyễn Thị Qúy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựt Thành Tân (chủ đâu tư KCN T6an Hương) mong muốn tỉnh hỗ trợ công nhân tiếp cận các nguồn vốn vay của các ngân hàng để có diều kiện mua nhà của Dự án Nhà ở xã hội KCN Tân Hương
Bà Nguyễn Thị Quí, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựt Thành Tân (chủ đầu tư KCN Tân Hương) mong muốn tỉnh hỗ trợ công nhân tiếp cận các nguồn vốn vay của các ngân hàng để có điều kiện mua nhà của Dự án Nhà ở xã hội KCN Tân Hương

Riêng đề xuất của Sở Xây dựng, để giải quyết được các vấn đề đặt ra trong xây dựng nhà ở công nhân, các cấp, ngành, địa phương cần rà soát quỹ đất thực hiện; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục cấp phép xây dựng; tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án nhà ở công nhân nhiều hơn nữa…

hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 5 dự án nhà ở công nhân do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN thực hiện, mới chỉ đáp ứng về nhà ở cho khoảng 977 công nhân. Trong khi tổng số công nhân trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 89.540 công nhân và dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới nên nhà ở cho công nhân đang là nhu cầu bức thiết
Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 5 dự án nhà ở công nhân do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các KCN, CCN thực hiện, mới chỉ đáp ứng về nhà ở cho khoảng 977 công nhân. Trong khi tổng số công nhân trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 89.540 công nhân và dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới nên nhà ở cho công nhân đang là nhu cầu bức thiết.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, hiện nay, cùng với sự phát triển các KCN, CCN và doanh nghiệp thì số lượng công nhân của tỉnh cũng tăng nhanh. Do đó, nhu cầu về nhà ở dành cho công nhân tại các KCN, CCN và các cơ sở sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh cũng đang là vấn đề bức thiết. Chính vì vậy, đợt giám sát lần này của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh là nhằm đánh giá tình hình xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN, CCN và các cơ sở sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh; đồng thời ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân cũng như kiến nghị, đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Kết quả giám sát lần này sẽ được báo cáo tại kỳ họp của HĐND tỉnh sắp tới.

HỮU NGHỊ

.
.
.