Thứ Hai, 13/11/2017, 16:17 (GMT+7)
.

Nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Song qua rà soát mức độ đạt các tiêu chí theo Quyết định 1633 ngày 19-5-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, chỉ có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí. Hiện tại các xã đã đạt chuẩn NTM bị “rớt” tiêu chí đang tập trung nguồn lực để nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Xã Trung An không ngừng duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM.
Xã Trung An không ngừng duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM.

Từ khi đạt chuẩn NTM, xã Trung An  (TP. Mỹ Tho) luôn quan tâm duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. Theo đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như điện, nước, đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế... được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đổi mới bộ mặt nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua rà soát theo Quyết định 1633 của UBND tỉnh, xã Trung An đạt 18/19 tiêu chí, 1 tiêu chí chưa đạt là Y tế. Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Trung An Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Để đạt được tiêu chí Y tế không phải đơn giản, bởi yêu cầu đối với tiêu chí này là xã phải có từ 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế trở lên, trong khi công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế rất khó khăn. Hiện tại, cơ quan chức năng đang rà soát lại số lượng người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã; tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân tham gia bảo hiểm y tế. Xã dự kiến đến đầu năm 2018 sẽ hoàn thành tiêu chí này”.

Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2016, xã Kim Sơn (huyện Châu Thành) đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng chất 19 tiêu chí NTM. Hằng tuần, cán bộ phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM và MTTQ, các đoàn thể xã đều báo cáo kết quả thực hiện nâng chất các tiêu chí về Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã; định kỳ tổ chức sơ kết về kết quả thực hiện xây dựng NTM. Đến nay, qua rà soát theo Quyết định 1633 của UBND tỉnh, xã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là Tổ chức sản xuất và Y tế. Cụ thể, đối với tiêu chí Tổ chức sản xuất, hiện xã chưa có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; còn với tiêu chí Y tế, đến tháng 5-2017 toàn xã có 82,1% người tham gia bảo hiểm y tế (yêu cầu đối với chỉ tiêu này từ 85% trở lên).

Để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn Trần Văn Quá cho biết, xã đang tăng cường củng cố, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hợp tác Sa pô Mặc Bắc Kim Sơn, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, xã kết hợp với ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền vận động người dân, tổ viên tổ hợp tác về vai trò, ý nghĩa của mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; động viên người dân sản xuất theo đúng quy trình VietGAP để phấn đấu đến cuối năm 2017 thành lập Hợp tác xã Sa pô Mặc Bắc Kim Sơn. Còn về tiêu chí Y tế, xã sẽ tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, qua đó tăng số người tham gia bảo hiểm y tế để đạt yêu cầu của tiêu chí.

Có thể nói, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM đã khó, nhưng duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM cũng không hề đơn giản. Bằng chứng là trong 24 xã đã đạt chuẩn NTM chỉ có xã Tam Bình, xã Ngũ Hiệp, xã Tân Mỹ Chánh đạt được 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đều bị “rớt” tiêu chí. Nguyên nhân là do quy định của các tiêu chí có nhiều thay đổi như: Tiêu chí Thông tin và truyền thông phải có hệ thống loa phát thanh đến ấp; tiêu chí Tổ chức sản xuất phải có hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và hoạt động hiệu quả, mô hình liên kết sản phẩm nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; tiêu chí Y tế thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên. Còn đối với tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, các xã gặp khó khăn với chỉ tiêu 18.6 (đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội) và chỉ tiêu 18.3 (Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”).

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh yêu cầu, các xã đã đạt chuẩn NTM phải duy trì, nâng chất các tiêu chí để đến cuối năm 2017 đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí NTM. Thế nhưng, trước tình tình hiện nay, để các xã trên hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm nay không hề đơn giản.

QUỐC TUẤN

.
.
.