Thứ Sáu, 15/12/2017, 22:09 (GMT+7)
.

Xây dựng nông thôn mới giúp nâng cao đời sống người dân

Về xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè) những ngày cuối tháng 11, chúng tôi không khó để nhận thấy không gian xanh - sạch - đẹp của vùng quê đang chuyển mình. Những con đường sạch sẽ, trồng hoa ven đường đã tô điểm thêm cho diện mạo nông thôn của xã. Không chỉ thế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng ngày càng nâng lên. Đó là kết quả của quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) mà chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hội đã nỗ lực xây dựng những năm qua.

Diện mạo nông thôn xã Mỹ Hội khởi sắc từng ngày.
Diện mạo nông thôn xã Mỹ Hội khởi sắc từng ngày.

Xác định vai trò quan trọng của người dân trong xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng chương trình. Cụ thể, trong năm 2017, xã đã tổ chức 36 cuộc họp dân tuyên truyền với 1.584 lượt người tham gia, 1 buổi phát động thi đua hoàn thành 19 tiêu chí NTM với 150 lượt người tham dự.

Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt của chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã lồng ghép vào tuyên truyền xây dựng NTM. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của người dân về xây dựng NTM được nâng lên. Đặc biệt, cũng qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành những mô hình kinh tế mới góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập hộ gia đình. Theo thống kê đến tháng 9-2017, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,49%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 37 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh mô hình kinh tế hợp tác, trong năm 2017, xã đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất, Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hội (thành lập vào tháng 3-2017), hoạt động trong các lĩnh vực: Dịch vụ cắt, sấy lúa và bao tiêu sản phẩm của nông dân…

Cùng với đó, xã cũng chú trọng nâng cấp tiêu chí Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm. Theo đó, đến nay, Trạm Y tế xã đã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,3% (tổng hợp của Bảo hiểm xã hội huyện đến ngày 31-8-2017 và thống kê của UBND xã về số người dân tham gia bảo hiểm y tế ngoài tỉnh). Về tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, qua thời gian nỗ lực nâng cấp tiêu chí, đến nay trên địa bàn xã có 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; chuồng trại chăn nuôi được người dân xây dựng cách biệt nhà ở, chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý hợp vệ sinh; 100% các hộ gia đình, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm... Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã cũng thường xuyên tổ chức trồng hoa và làm sạch cỏ ven đường để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.    

Chủ tịch UBND xã Lư Tấn Nhiều cho biết: “Có được kết quả trên là nhờ sự chung sức xây dựng NTM của chính quyền và nhân dân trong xã. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là Giao thông và Điện. Xã đang phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí này trong tháng 12 để kịp ra mắt Xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra”.

QUỐC TUẤN
 

.
.
.