123
Sẽ "về đích" sớm 1 năm? - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Hai, 08/01/2018, 19:57 (GMT+7)
.
Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020:

Sẽ "về đích" sớm 1 năm?

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 50% số xã còn lại đạt trên 14/19 tiêu chí NTM. Vậy liệu mục tiêu ấy có đạt được?

TIẾN ĐỘ NGÀY CÀNG NHANH

Triển khai xây dựng NTM năm 2011, Tiền Giang chỉ có 2 xã đạt 11 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM (đạt nhiều tiêu chí nhất), đến cuối năm 2013 có 3 xã đạt 12 tiêu chí thì đến năm 2014 tỉnh có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí (các xã Tân Mỹ Chánh, Tân Thanh, Bình Nghị và Tam Bình).

Nguyên nhân là do những năm này, các xã điểm và xã diện xây dựng NTM mất khá nhiều thời gian trong việc lập Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM (lúc bấy giờ đây là những “yếu tố tiên quyết” để triển khai các công việc liên quan).

Thế nhưng, đến năm 2015 công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã có kết quả khá rõ. Đó là có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM, nâng đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn NTM.

Qua kinh nghiệm 5 năm triển khai xây dựng NTM, bước vào nhiệm kỳ mới, dưới sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của UBND tỉnh, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh khó khăn do thiên tai hạn - mặn chưa từng có, Tiền Giang đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu xây dựng NTM: Có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 24 xã NTM.

Một điểm đáng ghi nhận nữa là chất lượng đạt chuẩn NTM của các xã đã nâng lên: Không ít tiêu chí yêu cầu cao hơn (đồng nghĩa với đổi mới diện mạo nông thôn tốt hơn) trên cơ sở Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 69 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, năm 2017 tỉnh sẽ có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM (hiện 5 xã đã ra mắt đạt chuẩn NTM, số còn lại sẽ ra mắt trong quý I-2018), nâng toàn tỉnh đến thời điểm này có 39 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 27,08% tổng số xã trên địa bàn tỉnh.

Còn kết quả rà soát, đánh giá số xã đạt các tiêu chí NTM trên địa bàn tỉnh hiện nay: Có 39 xã đạt 19/19 tiêu chí (chiếm 27,08%); 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (chiếm 5,56%); 69 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 47,91%); 28 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (chiếm 19,44%).

Theo đó, tốc độ tăng xã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011 - 2015 trên 45%/năm và trong 2 năm 2016 - 2017 là 80%. Từ đây có thể thấy rằng, trong 2 năm 2016 - 2017 tiến độ xây dựng NTM đã nhanh hơn giai đoạn trước.

Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM được ban hành theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, các xã đã đạt chuẩn NTM vẫn cơ bản đảm bảo và giữ vững mức độ đã đạt được.

Đặc biệt qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các xã trên địa bàn tỉnh đều không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Trung ương. Không chỉ vậy, tỉnh còn ứng vốn cho ngành Điện lực thi công các công trình điện cho các xã NTM (năm 2017 là 39,5 tỷ đồng, lũy kế ứng vốn đến nay gần 116 tỷ đồng).

VƯỢT KẾ HOẠCH?

Nghị quyết 15 ngày 8-12-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu Tiền Giang phấn đấu đến cuối năm 2018 có thêm từ 12 - 15 xã đạt chuẩn NTM. Triển khai Nghị quyết trên, tỉnh đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm có thêm 22 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có từ 12 - 15 xã đạt chuẩn NTM. Vậy khả năng số xã đạt chuẩn NTM sẽ chiếm tỷ lệ từ 35% - 37% tổng số xã trong toàn tỉnh.

Theo suy nghĩ của người viết, nếu năm 2018 tỉnh đạt mục tiêu 22 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, trong đó có 15 xã đạt đúng chuẩn NTM, thì bước sang năm 2019, việc tỉnh hoàn thành kế hoạch trước 1 năm so mục tiêu đề ra (đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM) là hoàn toàn có thể.

Về chất lượng các xã NTM, theo một lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững mức độ đạt các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM tại các xã đã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2018, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trước năm 2016 phải đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí NTM; các xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2017 tiếp tục giữ vững kết quả đã đạt được và nâng chất lượng mức độ đạt cao hơn so với quy định. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng xã NTM nâng cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại các xã đã đạt chuẩn NTM.

Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu chọn và đăng ký thực hiện từ 1 đến 2 xã NTM kiểu mẫu theo quy định của Trung ương... Tin rằng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn, nhất là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, việc về đích trong xây dựng NTM trước 1 năm so với mục tiêu đề ra là hoàn toàn có thể kỳ vọng.

PHÙNG QUỐC ANH

.
.
.