123
Vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt trên 72 tỷ đồng - Báo Ấp Bắc điện tử
Thứ Năm, 11/01/2018, 06:37 (GMT+7)
.

Vận động Quỹ "Vì người nghèo" đạt trên 72 tỷ đồng

Ngày 10-1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh tổ chức tổng kết công tác mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2018. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng.
Trao cờ thi đua cho 4 tập thể
Trao Cờ thi đua cho 4 tập thể.
Năm 2017, các chương trình, phong trào và các cuộc vận động của MTTQ được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban MTTQ các cấp triển khai có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; nhiều xã, phường, thị trấn có cách làm mới, sáng tạo, kịp thời thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
 
Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được thực hiện khá tốt. Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ được phối hợp thực hiện tốt, đạt kết quả cao trong năm qua.
 
Chỉ tính năm 2017, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được 72,77 tỷ đồng (tăng 3,15% so với năm 2016), trong đó, chương trình an sinh xã hội là 53,61 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” là 19,16 tỷ đồng (tăng 11,6% so với năm 2016).
Hiệp thương bầu bổ sung 6 ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019
Hiệp thương bầu bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019
Năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động với 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt đông đối ngoại nhân dân và hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận. 
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương bầu bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao 4 Cờ thi đua và tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.
P. MAI
.
.
.