Thứ Năm, 08/03/2018, 14:47 (GMT+7)
.

Bình đẳng giới và hình ảnh người phụ nữ hiện đại

Hiểu về bình đẳng giới và mô hình người phụ nữ hiện đại thế nào cho đúng để đi đến thống nhất trong nhận thức, hành động là vấn đề cần thiết hiện nay.

Bình đẳng giới có nghĩa là nữ giới và nam giới đều có cơ hội như nhau trong làm việc và phát triển. Bình đẳng giới trong gia đình là mọi thành viên trong gia đình, trước hết là vợ, chồng đều có vai trò, trách nhiệm và quyền lợi ngang bằng nhau trong mọi hoạt động từ lao động, học tập, tham gia các công tác xã hội cho đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, nghỉ ngơi, hưởng thụ văn hóa…

Cần thấy rõ vai trò và tầm quan trọng của người phụ nữ trong việc xây dựng tổ ấm gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình không có hạnh phúc thì không có xã hội bền vững. Mẫu người phụ nữ mà tương lai mong đợi là mẫu người “đảm việc nước, giỏi việc nhà”. Vai trò của người phụ nữ vượt ra khỏi phạm vi gia đình nhưng không đánh mất vai trò xây dựng hạnh phúc gia đình.

Ngày nay, một bộ phận cho rằng, phụ nữ chỉ nên làm tốt công việc gia đình, không cần học rộng, biết nhiều và cũng chẳng cần thăng tiến, bươn chải kiếm tiền. Một bộ phận khác thì lại phủ nhận thiên chức làm mẹ, làm vợ. Họ cho rằng, trong gia đình người nào kiếm được nhiều tiền thì người đó mới có quyền hành đích thực.

Cả 2 quan niệm này đều là sai lầm. Bởi tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới đã được Đảng, Nhà nước ta vận dụng, phát triển một cách toàn diện trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực tế hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đồng thời triển khai 2 đạo luật về bình đẳng giới và chống bạo hành gia đình. Đó chính là thực hiện tư tưởng của Bác Hồ trong sự nghiệp đổi mới - hội nhập và xây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Trong thời đại phong kiến, người phụ nữ chỉ sống khép mình trong khuôn khổ “tam tòng, tứ đức” kiểu Nho giáo.

Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời đại, người phụ nữ ngày nay ngoài trách nhiệm truyền thống làm con, làm dâu, làm mẹ, làm vợ thì đã thực sự bước vào xã hội, công tác ở tất cả các lĩnh vực như: Chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật…

Ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp…

Thực tế, rất nhiều phụ nữ hiện nay làm ra tiền, có địa vị xã hội nhưng vẫn không quên thiên chức làm vợ, làm mẹ. Họ biết tận dụng giờ nghỉ để chăm sóc gia đình, con cái. Đặc biệt là họ còn biết tranh thủ thời gian để đi học, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Đó chính là hiện thân của phụ nữ trong thời đại mới, hội đủ các yếu tố “công, dung, ngôn, hạnh” thời nay. Mặc dù những cái cũ, cái lạc hậu của mô hình “gia đình phong kiến” đã dần được xóa bỏ nhưng không thể xóa bỏ triệt để, mà cần phải trân trọng những cái hay, cái đẹp, cái tinh hoa của gia đình truyền thống, nhất là nét văn hóa ứng xử trong các mối quan hệ: Vợ chồng; bố mẹ chồng và con dâu; cha mẹ và con cái.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, nếu không gìn giữ và phát huy những vốn quý đó thì những giá trị đạo đức rất dễ bị đảo lộn. Sự dịu dàng, ân cần, khéo léo, sự ngoan ngoãn, tôn trọng người trên và tình yêu, tình thương của một người con, người vợ, người mẹ sẽ trở thành “chìa khóa” bảo vệ hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng một xã hội phát triển lành mạnh.

Mô hình người phụ nữ xưa chỉ là con người “bổn phận và trách nhiệm”, nhằm thỏa mãn những yêu cầu của gia đình và xã hội của thời bấy giờ đã không còn phù hợp. Gia đình trong xã hội hiện đại đang cần những người vợ, người mẹ đảm đang, thông minh, tinh tế, nhân hậu, năng động và sáng tạo.

Mô hình người phụ nữ hiện đại ngày nay đã được giải phóng, thực sự làm chủ bản thân, gia đình và xã hội. Ngày càng xuất hiện nhiều phụ nữ vừa làm tốt thiên chức cao đẹp của người vợ, người mẹ, vừa tham gia công tác xã hội đạt hiệu quả.

Thực tế vị thế xã hội cũng đang giúp cho người phụ nữ khẳng định địa vị, uy tín và tạo điều kiện nuôi dạy con cái, gìn giữ hạnh phúc gia đình tốt hơn. Trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị, vẫn có tính thời sự.

Cuộc cách mạng “nam nữ bình quyền” mà Người khởi xướng vẫn đang thôi thúc “từng người, từng gia đình, đến toàn dân” thực hiện. Mọi người đều thấm nhuần niềm tin sắt đá của Bác Hồ là cuộc cách mạng này “dù to và khó nhưng nhất định thành công”.

Nam giới hay nữ giới đều quan trọng, vì thế không nên có thái độ kỳ thị, phân biệt nam hay nữ; nhất là người phụ nữ không nên tự ti với bản thân.

Ngược lại, người đàn ông cũng phải thấy được những giá trị cao quý của người phụ nữ để có thái độ trân trọng và cư xử đúng mực.

Điều quan trọng là thiết lập đuợc các mối quan hệ tốt trên cơ sở của sự hiểu biết và tình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Đó là con đường hạnh phúc, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

NGUYỄN CHÂU

.
.
.