Thứ Tư, 07/03/2018, 15:38 (GMT+7)
.

Khẳng định vai trò của nữ chiến sĩ công an

Công an tỉnh Tiền Giang có tỷ lệ nữ cán bộ, chiến sĩ khá cao so với quân số toàn lực lượng. Công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với tính chất, đặc thù nhiệm vụ chính trị của ngành.

Công an tỉnh là một trong những đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Công an tỉnh là một trong những đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2017, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp của ngành Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Kết quả, có 100% cấp ủy, chỉ huy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong ngành được trang bị kiến thức về bình đẳng giới; đồng thời, được tập huấn về bình đẳng giới, kỹ năng phân tích giới, lồng ghép giới vào hoạch định và thực thi chính sách.

Bên cạnh đó, có 100% phụ nữ và nam giới đang công tác tại Công an tỉnh được hưởng các chế độ về khám, chữa bệnh và cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe. 100% cán bộ, chiến sĩ nữ công an được đảm bảo chế độ thai sản theo đúng quy định chung và các quy định khác trong Công an nhân dân. Công an tỉnh hiện có 280 lượt cán bộ nữ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong Công an tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại.

Mặc dù cấp ủy các cấp quan tâm cơ cấu, quy hoạch cán bộ nữ nhưng uy tín, năng lực của một số cán bộ nữ chưa được đánh giá đúng cũng như chưa được tín nhiệm khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt.

Một bộ phận nhỏ cán bộ, chiến sĩ nữ vẫn còn tư tưởng bảo thủ, an phận, ngại học tập nên chưa thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu cao trong học tập, công tác.

Ở một số nơi, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

Hội Phụ nữ của một ít đơn vị, công an địa phương hoạt động chưa hiệu quả, chưa thật sự là cầu nối giữa cấp ủy với cán bộ, hội viên. Những hạn chế trên đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả chung của Công an tỉnh trong triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, năm 2018, Công an tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Công an tỉnh tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy vai trò Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong tham mưu, đề xuất triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới và phát triển nguồn nhân lực nữ của Công an tỉnh sẽ được tăng cường, đổi mới.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch, phát triển nhân lực Công an tỉnh Tiền Giang” và Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ giai đoạn 2017 - 2020, với chỉ tiêu cụ thể về đào tạo, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm nguồn cán bộ nữ.

Mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cán bộ, chiến sĩ nữ. Hoạt động và phong trào Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả.

Công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ nữ sẽ được quan tâm đúng mức, với việc xét tặng Giải thưởng “Phụ nữ Công an Tiền Giang tiêu biểu” đúng quy trình và đúng đối tượng.

Đẩy mạnh việc biểu dương những cán bộ, chiến sĩ nữ tiêu biểu trong toàn lực lượng, nhằm ghi nhận, khích lệ, cổ vũ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên khẳng định vị trí, vai trò của cán bộ, chiến sĩ nữ.

HẢO TRINH

.
.
.