Thứ Ba, 11/09/2018, 14:23 (GMT+7)
.

Ba xã "nghèo" xây dựng nông thôn mới

Qua 5 năm (2013 - 2018) xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của 3 xã bãi ngang ven biển huyện Gò Công Đông gồm: Kiểng Phước, Phước Trung và Gia Thuận có nhiều đổi thay. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong hành trình “chinh phục” NTM đến năm 2020, các xã này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Cây thanh long phát triển khá nhanh ở vùng đất Kiểng Phước và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Cây thanh long phát triển khá nhanh ở vùng đất Kiểng Phước và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian qua, các xã bãi ngang ven biển của tỉnh nói chung và của huyện Gò Công Đông nói riêng đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Nhưng với đặc thù là các xã có đất đai hạn hẹp, dân cư đông đúc, nước sạch khan hiếm, tỷ lệ hộ nghèo cao, không ít hộ nghèo không muốn thoát nghèo… khiến cho việc thực hiện các tiêu chí NTM gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, xã Kiểng Phước đến nay đạt 13/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí: Giao thông, Điện, Trường học, Cở sở vật chất văn hóa, Hộ nghèo, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt.

Đề cập về giải pháp thực hiện các tiêu chí NTM chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Văn Tiến cho biết, các tiêu chí xã quyết tâm thực hiện đạt vào năm 2020 là Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa.

Theo đó, xã sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp 3 tuyến đường ở Đông kinh Xóm Gồng, đường Giá Dưới - Đôi Ma và đường Mã Đông; nâng cấp, xây mới Trường Tiểu học Kiểng Phước 1 và 2, Trường Mầm non Kiểng Phước (giai đoạn 2); xây dựng 5 Nhà Văn hóa liên ấp và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Phấn đấu đạt tiêu chí Điện vào năm 2019 với việc đầu tư 13 tuyến trung thế, lắp mới 28 trạm biến áp...

Về tiêu chí Hộ nghèo, xã sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 6,9% và năm 2019 sẽ giảm còn 3,7%. Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, phấn đấu đến cuối năm 2018, xã sẽ có 100% cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Công Đông Bạch Công Quang cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã có nhiều chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, trẻ em ở các xã bãi ngang, ven biển...

Tuy nhiên, khi biết được chủ trương các xã này sẽ xây dựng đạt chuẩn NTM và làm tiền đề để huyện Gò Công Đông thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, nhiều hộ nghèo ở 3 xã bãi ngang, ven biển đặt vấn đề: “Lên NTM, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo có còn không?”.

Theo Quyết định 131 ngày 25-1-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 và sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định này vào ngày 25-5-2018, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn NTM trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đến hết năm. Từ năm tiếp theo, các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo cũng như không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Xã Phước Trung hiện chỉ đạt 10/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí: Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Tổ chức sản xuất, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt.

Theo UBND xã Phước Trung, để xây dựng đạt chuẩn NTM vào năm 2020, xã sẽ vận động nhân dân cùng nhà nước thực hiện 2 tuyến đường ngõ ấp; đầu tư xây dựng mới 15 tuyến trung thế. Đối với tiêu chí Trường học, xã sẽ xây mới và nâng cấp Trường Tiểu học Phước Trung 1 và 2, Trường Mầm non Phước Trung.

Cơ sở vật chất văn hóa dự kiến hoàn thành vào năm 2020, trong đó xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã, 3 nhà văn hóa - khu thể thao ấp/liên ấp. Đối với tiêu chí Hộ nghèo, xã sẽ tập trung vào việc tạo việc làm, xây dựng các mô hình sản xuất giúp cho các hộ nghèo tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống…

Gia Thuận là xã chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật là những tiêu chí xã chưa đạt.

Trong thời gian tới, xã triển khai xây dựng 4 tuyến đường ngõ ấp vừa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, vừa đảm bảo đạt tiêu chí Giao thông. Nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ mạng lưới điện quốc gia đạt trên 90%. Đầu tư nâng cấp Trường Mầm non Gia Thuận, Trường Tiểu học Gia Thuận…

Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông Lê Hoàng Việt cho biết, mặc dù chất lượng cuộc sống của nhiều người dân ở 3 xã bãi ngang ven biển huyện Gò Công Đông gồm: Kiểng Phước, Phước Trung và Gia Thuận đã được nâng lên nhưng đa số người dân nơi đây còn gặp khó khăn về mọi mặt. Để 3 xã này đạt chuẩn NTM vào năm 2020, huyện sẽ tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong đó, ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực như: Phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo; nâng cao dân trí; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hệ thống điện để phục vụ sản xuất và đời sống; đường giao thông; trường học; nước sinh hoạt…

Ngoài ra, huyện cũng tiến hành rà soát, đánh giá kết quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, bởi phát triển sản xuất, tạo sinh kế vẫn là nhiệm vụ quan trọng của 3 xã khó khăn trong giai đoạn tới.

Từ những thực tế trên, có thể nói, các xã bãi ngang ven biển của tỉnh cũng như huyện Gò Công Đông đang gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Điều đáng nói hơn, dù các xã bãi ngang ven biển này đều có nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu, thiết chế văn hóa… nhưng chưa có cơ chế đặc thù và vẫn  bị đánh đồng chung với các xã khác trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

SĨ NGUYÊN

.
.
.