Thứ Hai, 24/06/2019, 16:32 (GMT+7)
.
Huyện Cái Bè:

Quyết tâm ra mắt 5 xã nông thôn mới năm 2019

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2019 huyện Cái Bè quyết tâm ra mắt 5 xã Mỹ Tân, Hòa Hưng, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lương và Hậu Thành đạt chuẩn NTM.

Xây dựng cầu kinh xã Mỹ Tân.
Xây dựng cầu kinh xã Mỹ Tân.

Theo thẩm tra của các ngành huyện, đến nay 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 gồm Mỹ Tân, Hòa Hưng, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lương và Hậu Thành đã cơ bản đạt từ 11 đến 15 tiêu chí NTM. Trong đó, xã Mỹ Tân và Hòa Hưng phấn đấu đến tháng 6 hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 7. Còn theo báo cáo tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản của 5 xã phấn đấu ra mắt NTM năm 2019 trên, đến nay đa số các xã đã hoàn chỉnh các hồ sơ, tổ chức đấu thầu và xét thầu theo đúng quy định.

Một số công trình đã bàn giao tuyến thi công cho đơn vị trúng thầu và triển khai thi công. Càng phấn khởi hơn khi các xã trên đã cơ bản hoàn thành và lập hồ sơ trình huyện thẩm định các tiêu chí Thủy lợi, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh.

Là 1 trong 2 xã dự kiến ra mắt NTM trong tháng 7 tới, đến thời điểm này Mỹ Tân đã đạt 14/19 tiêu chí NTM (theo thẩm định của các ngành huyện). Xã đang huy động cả hệ thống chính trị cùng sự ủng hộ của nhân dân, các nguồn vốn được phân bổ để thực hiện hoàn thành 5 tiêu chí: Giao thông, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Trong đó, đối với tiêu chí Giao thông, xã đang triển khai thi công 3 tuyến đường và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 này. Ngoài ra, xã còn đầu tư xây dựng mới Nhà Văn hóa xã đảm bảo hơn 200 chỗ ngồi; tiến hành xây dựng Nhà Văn hóa ở các ấp đảm bảo cho người dân có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí…

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tân Nguyễn Thanh Việt Em cho biết: “Là xã thuần nông nên những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, xã gặp không ít khó khăn do hệ thống hạ tầng cơ sở thiếu và yếu; nhận thức của người dân chưa đúng về ý nghĩa xây dựng NTM, có ý nghĩ trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; kinh tế chưa phát triển nên việc huy động nguồn lực từ nhân dân còn hạn chế. Bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng với việc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ trên toàn huyện là cơ hội để Mỹ Tân bứt phá. Xã đã tích cực cải tạo vườn tạp; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhân dân. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã ước đạt 45,5 triệu đồng/năm”.

Bên cạnh những thuận lợi, các xã phấn đấu ra mắt NTM trong năm nay cũng đang gặp một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là tiêu chí Giao thông. Do các công trình thi công vào mùa mưa nên việc lấy đất dưới sông làm nền hạ cần phải có thời gian chờ đất khô nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

Đồng thời, các xã cũng đang gặp khó khăn trong việc nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên và tỷ lệ hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm.

Dù vậy, với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết cùng sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp trên, tin rằng các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 sẽ ra mắt NTM đúng kế hoạch đã đề ra.

P. MAI

.
.
.