Thứ Năm, 09/04/2020, 09:37 (GMT+7)
.
SỞ NỘI VỤ:

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn 1294 ngày 27-3-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tạm ngừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị hạn chế việc thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở (Quầy số 11 – Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang).

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua một trong hai cách sau (Trừ các trường hợp đặc biệt không thể sử dụng 2 cách này):

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến (online) thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4.

- Cách 2: Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích (nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện). Các cơ quan, đơn vị khi gửi hồ sơ qua Bưu điện vui lòng ghi địa chỉ ngoài bì thư như sau: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - Quầy số 11.

Trong quá trình nộp hồ sơ hoặc có thắc mắc liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ số điện thoại 0273 399 3851 để được hướng dẫn cụ thể.

M.T

.
.
.