Thứ Tư, 27/05/2020, 10:39 (GMT+7)
.

Lễ ra quân "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân": Dấu ấn của sự quyết tâm

Thực hiện Kế hoạch liên tịch 1506 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ngày 15-5-2020 về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”, BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH”.

Chuẩn bị trước ngày ra quân các hình thức tuyên truyền khác được BHXH tỉnh, huyện thực hiện gồm: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động, với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên Báo Ấp Bắc, hệ thống truyền thanh cấp huyện, Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, trên mạng xã hội….

Đồng chí Võ Khánh Bình hô khẩu lệnh thể hiện sự quyết tâm trong buổi lễ ra quân.
Đồng chí Võ Khánh Bình hô khẩu lệnh thể hiện sự quyết tâm trong buổi lễ ra quân.

Trong buổi lễ ra quân, Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Võ Khánh Bình truyền khẩu lệnh: “Ngành BHXH,  Ngành Bưu điện quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân của Đảng và Nhà nước” nhằm tiếp sức cho thế hệ trẻ 2 ngành quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Nhóm tuyên truyền lưu động gồm 111 thành viên chạy roadshow, chia thành 8 đoàn dừng tại 17 điểm: Các chợ trung tâm, khu dân cư để phát loa và phát tờ rơi, Riêng nhóm tư vấn tuyên truyền trực tiếp với 121 thành viên được chia thành 2 nhóm đến 1.526 hộ gia đình… để tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân và vận động phát triển người tham gia. Kết quả, trong ngày ra quân đã cập nhật thông tin cá nhân của 688 người có ý định tham gia, cần phải tiếp tục vận động trong thời gian tới, để mức tham gia phù hợp với  thu nhập gia đình. Vận động được 633 người tham gia ngay sau tư vấn, cấp sổ BHXH phát trong ngày cho người tham gia 22 sổ.

Chỉ trong 1 ngày trong lễ ra quân, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 14 lần so với số tăng cả năm 2017 và 7,5 lần số người tham gia mới năm 2018. Số liệu đã chứng minh rằng chính sách BHXH tự nguyện trong giai đoạn hiện nay là chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đáp ứng theo nguyện vọng người dân thuộc khu vực phi chính thức cần có lương hưu khi về già khi hết tuổi lao động. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Tiền giang nhóm người lao động tự do, làm ngành nghề nông nghiệp là chính chiếm tỷ lệ đa số thì việc triển khai chính sách BHXH tự nguyện cho họ là việc làm hết sức cần thiết.  

Với mục tiêu mà Lễ ra quân hướng tới: Nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, sự đồng hành vào cuộc cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở địa phương, phấn đấu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

NGUYỄN VĂN THANH

.
.
.