Thứ Hai, 04/05/2020, 14:28 (GMT+7)
.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sinh thời, Bác Hồ từng nói: “Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thấm nhuần lời Bác, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, từ đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Tập đoàn Lộc Trời trao tặng 10 tấn gạo cho Trường Quân sự Tiền Giang tham gia  thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh, Tập đoàn Lộc Trời trao tặng 10 tấn gạo cho Trường Quân sự Tiền Giang tham gia thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MTTQ các cấp đã đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên khí thế mới, sức mạnh mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

TẬP HỢP CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

MTTQ là nơi tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; có nhiệm vụ quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ các cấp triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ tới từng khu dân cư.

Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Các hoạt động biểu dương bí thư, trưởng ấp, khu phố, người có uy tín ở khu dân cư; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, điển hình còn có các cuộc vận động, phong trào, hoạt động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ngày “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xóa khó giảm nghèo, xây nhà đại đoàn kết, thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận (18-11) với hàng ngàn lượt người tham dự càng khẳng định đây là phương thức hiệu quả, phù hợp nhằm tăng cường sự gắn bó, đoàn kết nhân dân.

CHĂM LO NHỮNG NGƯỜI YẾU THẾ

Chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo là việc làm thường xuyên, liên tục của MTTQ các cấp, đây không chỉ là hành động giàu tính nhân văn, mà còn là yêu cầu, mục tiêu của phát triển bền vững. Chính vì vậỵ, Quỹ “Vì người nghèo” là một cuộc vận động được MTTQ triển khai thực hiện thường xuyên. Năm 2019, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 25,125 tỷ đồng (tăng 5,02% so với năm 2018).

Từ nguồn kinh phí vận động được, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều công việc như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; trao học bổng trợ giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với số tiền 92,455 tỷ đồng (tăng 6,12% so với năm 2018). Với những việc làm thiết thực, Mặt trận đang ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong đời sống xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước lắng nghe dân, hiểu dân để lo cho dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 5,87% vào đầu năm 2016 xuống còn 2,51% vào cuối năm 2019 (bình quân mỗi năm giảm 0,84% hộ nghèo).

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động xây dựng hàng trăm cầu nông thôn và triển khai xây mới, sửa chữa 4.782 căn nhà cho hộ nghèo trên tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên vận động trao hàng trăm ngàn phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Song song đó, MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng vận động nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và đã huy động được hơn 44 tỷ đồng.

Trong đầu năm 2020, khi tình hình hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã chủ động thực hiện các chương trình hành động. Cụ thể như vận động trao tặng máy lọc nước, bồn chứa nước, nước sạch hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn; quyên góp hàng trăm triệu đồng, các nhu yếu phẩm cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19…

Có thể nói, từ các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Qua đó, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P. MAI

.
.
.