Thứ Tư, 03/06/2020, 08:04 (GMT+7)
.

Lấy ý kiến dự thảo quyết định về đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đăng Báo Ấp Bắc dự thảo Quyết định quy định đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là bộ đơn giá đo đạc).

Được sự thống nhất của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đăng toàn bộ nội dung Dự thảo để lấy ý kiến tổng hợp phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp, phản ánh đề nghị gửi đến địa chỉ:

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang.

- Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn Báo Ấp Bắc nhờ chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký đất đai).

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày đăng dự thảo Quyết định đến hết ngày 10/6/2020 (7 ngày).

Xem toàn bộ nội dung của Dự thảo

.
.
Liên kết hữu ích
.